Vi har modtaget:

Vil gåsehold snart være en saga blot?

En talsperson for gåseholderne nævner på Facebook, at problemerne for Gåserepublikken er startet ved, at en embedsmand i Dragør klagede til miljøafdelingen i Tårnby Kommune over en byrådsbeslutning i Dragør.

For mere end seks år siden vedtog byrådet en græsvedligeholdelsesplan for arealet ved Gåserepublikken. Denne plan gjorde det muligt fortsat at holde gæs. 

Med gæs skal græsset have en mellemhøjde. For lavt græs vil ikke give føde nok. For højt græs vil gæssene ikke kunne se ræve og hunde komme snigende. Gåsefamilier er tæt forbundne. Ungerne er beskyttet imellem forældrene. Og man ser, at forældrene skiftes til at spise, den ene spiser og den anden afsøger uafbrudt nærområdet for risici. De passer på afkommet. Altid klar til en reaktion. De tager ikke ungerne med ind i højt græs, hvor de ikke kan overskue farene.

Kommunale beslutninger

Da Dragør besluttede, at plejen af græsarealet skulle fastlægges, valgte et flertal at sikre gæssene ved, at kommunen slog græsset i gåsehøjde. 

Inden beslutningen kunne forvaltningen have nævnt, at der kunne være problemer med at slå græsset. Det skete ikke. 

Et byråds beslutninger

Oftest fremlægger forvaltningen forskellige muligheder i et »indstillingsark« for udvalg/byråd. Og der kan vælges imellem dem, eventuelt med en rettelse. Og sagen besluttes. 

Men den grundlæggende idé med et byråd er, at det skal kunne træffe beslutninger, som måske ikke er stringente ud fra en embedsmands tunnelsyn. Men at man kan tage overordnede vilkår med i beslutningen.

Et klart eksempel herpå i Dragør er helårsbeboelse på Rosenlundsvej og Militærvej i Søvang. Her er der de senere år kommet en række begrænsninger for beboelse ud over sommerhuse. Så når en ejer nu søger om dispensation til helårsbeboelse, så anbefaler embedsværket rutimæssigt et klart nej. Det er for byrådet et skisma, da Dragørs kommuneplan indeholder en lovliggørelse af helårsbeboelser ad åre. 

Gennem 20 år har Dansk Folkeparti samlet skiftende flertal til at give ansøgerne en 10-årig personlig dispensation, som ejerne efter udløb skal søge igen. Det er naturligvis en fuldt ud lovlig beslutning, hvis den pågældende ejendom er unik. Og har du kørt igennem området, må du erkende, at alle husene er særdeles unikke. Ikke to minder om hinanden.

Nu er Dansk Folkeparti ikke længere i byrådet, og jeg forstår, at det nye byråd ikke længere vil dispensere. Det er naturligvis byrådets beslutning. Og derved vil beboerne, efterhånden som deres personlige rettigheder udløber, skulle flytte. Enkelte har boet fast i området gennem 40 år, så de må vel sætte pris på stedet.

Hvad nu?

År efter græsplanens beslutning er der øjensynligt en medarbejder, som har fået bondeanger. Han burde derfor, via sin overordnede, have rejst sin uro.

I stedet for kortsluttes sagen – og der klages til miljøtilsynet i Tårnby. I Tårnby ansætter de for Dragørs regning et konsulentfirma, som finder, at græsset skal vokse frit ... en biolog som med tunnelsyn ser på græs, uden at se på historien, kulturen og sædvanen. 

Sagen er derpå sendt til Fredningsnævnet for København.

Vi må nu afvente, om nævnet tager emnet over græsarealet op – et område, som er klemt inde mellem Wiedervejs, parkeringspladserne ved Prins Knuds Dæmning og Dragør Badehotel samt Mormorstranden. Skal denne tidligere losseplads græstæppe nu fredes som unik dansk natur?

I Fredningsnævnet sidder blandt andet to dragørborgere. Formanden er dommer i Lyngby Ret og bosiddende i Søvang. 

Dragørs valgte repræsentant i nævnet er socialdemokraten Knud Rosing. Hvilke direktiver har Dragør givet Knud Rosing for hans deltagelse i nævnet? Og hvordan ser man referaterne? Han er jo udpeget af byrådet. Så de følger vel tæt med i beslutningerne.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Dansk Folkeparti i Dragør

Vilde dyr i vandhullet

Kommunal slåning truer fredet dyreliv ved Dragørs strandenge Læs mere

Venstre vil sikre et stærkt Danmark i et sikkert Europa

Styrkelse af EU gennem forsvar, grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed Læs mere

Ingen målsætninger for politikernes bestyrelsesarbejde

Liste T vil gerne have, at der bliver vedtaget klare målsætninger for, hvad kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal navigere efter, når de...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk