Vi har modtaget:

Vil politikerne prioritere skolerne i Dragør? 

Vi vil fra de tre skolebestyrelsers side hermed råbe vagt i gevær i forhold til de forestående budgetforhandlinger. 

De sidste mange år har kommunen været presset af sparekrav, som skulle findes på forskellige områder af kommunens virke – og det er (også) gået hårdt ud over skolerne. Resultatet af dette er, at vi nu er der, hvor vi ikke kan spare mere, uden at det for alvor går ud over undervisningen og besparelser på personalesiden. Det er uholdbart. 

Nogle af jer vil måske tænke, nåh ja – men i år skal vi jo heldigvis ikke spare – så hvorfor råber skolerne nu op igen? 

Det gør vi, fordi man allerede med budgettet i 2023 vedtog nogle spareforslag, som først skulle udmøntes i 2024. Det betyder, at – selvom der ikke nødvendigvis skal spares i år – så skal skolerne alligevel til sammen finde cirka 1,5 mio. kr. i år, hvilket er uholdbart.

Vi oplever en kronisk underfinansiering af blandt andet special-området og appellerer på det kraftigste til, at man stopper med den vedvarende optimisme i forhold til budgetlægningen. 

Der er ingen forhold, som viser, at prisen på de børn, der modtager et tilbud, eller at antallet af børn skulle være faldende. Det er også uholdbart.

Vi er oprigtigt bekymrede for, at man til trods for den gode situation, man står i Dragør Kommune i år, fortsat vil finde besparelser for enten at styrke likviditeten eller skabe øget økonomisk råderum til gennemførsel af andre politiske projekter og drømme. 

Prioriter i stedet for at få lukket nogle af de huller, som skolerne oplever. Rul nogle af de allerede besluttede besparelser tilbage – det vil være holdbart! Invester i vores fremtid, vores børn og vores hårdt trængte personale på skolerne – det vil være holdbart! 

Dragør Kommune besluttede sidste år en ny og ambitiøs skolepolitik, som havde bred opbakning, også ude på skolerne. Men man kan ikke skabe en afvekslende og inspirerende skoledag, hvor trivsel og gode fællesskaber er i højsædet, hvis man ikke har de økonomiske rammer til at investere i både de fysiske rammer og ekstra timer til de indsatser, der støtter op om den klassiske klasseundervisning. 

Af alle kommuner i Danmark er Dragør allerede den kommune, der bruger sjettefærrest penge på skoleområdet. Hvis skolerne også i fremtiden skal være med til at tiltrække børnefamilier og skatteindtægter til kommunen, så bør vi i langt højere grad investere i at opfylde ambitionerne i skolepolitikken. Det vil være holdbart. 

Desværre oplever vi, at der er et stort fokus på, hvad vi kan skære væk og stadig lige holde os inden for lovgivningens minimum. Det er både uambitiøst og uholdbart. 

Det er nu, at I har en ekstra-ordinær mulighed for at skabe nogle bedre rammer og rydde lidt op i tidligere års dårlige beslutninger – det vil være ekstremt holdbart! 

Vi ser frem til at følge budgetforhandlingerne. 

Med venlig hilsen på vegne af skolebestyrelserne
Erwin Lansing, Store Magleby Skole, Carsten Friis Toft, Nordstrandskolen, samt Ida Lissau Jacobsen, Dragør Skole

 

Vi har velfungerende, gode folkeskoler i Dragør

Dragørs skoler klarer sig over gennemsnittet ifølge ny rapport Læs mere

Her er de fakta, borgmesteren efterlyser

Skolebestyrelser i Dragør tager bladet fra munden: Kritiserer ny styringsmodel for at underminere skolernes økonomi og kvalitet.

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk