Naturparker/kystsikring.
Naturparker/kystsikring.
Vi har modtaget:

Vil Dragør blive lukket helt ude?

Sund & Bælt overvejer at bygge et dige, der går »bagom« Dragør

Dragør meldte sig i 2018 ud af samarbejdet med bl.a. Sund & Bælt, hvor man samtidig satte kystsikringsplanerne på pause.

Under Dragørs fravær fortsatte Sund & Bælt sine undersøgelser og har nu fremlagt planer om at bygge et dige »bagom« Dragør. Man har simpelthen ikke haft tålmodighed til at vente på Dragør. Det fremgår af et referat fra et kommunalbestyrelsesmøde den 24. juni 2021 i Dragør.

Et nyt »Vestberlin«

Sund & Bælt, der bl.a. er ansvarlig for Øresundsforbindelsen, ønsker at forlænge Ullerupdiget til Kastrup halvø.

Det er bl.a. med henblik på, at lufthavnen, Øresundstunnellen og metroen kan stormflodssikres mod den såkaldte »10.000 års-hændelse«. Det er selvfølgelig helt nødvendigt, men forslaget til løsning er umådeligt usolidarisk og visionsløst. En høj jordvold, der vil isolere Dragør yderligere. Vi bliver et nyt Vestberlin.

Efterladt på »digeperronen«

I en rapport fra 2019 udarbejdet af COWI for Sund & Bælt blev der bl.a. foreslået en meget flad strandpark i lighed med Amager Strandpark eller Køge Bugt Strandpark suppleret med porte, så der ikke er permanent forbindelse mellem havet og lagunen bag strandparken. Den oplagte løsning for Sydamager. En 13 km lang klitrække på den naturlige revledannelse, der går fra Kalveboddiget til Dragør Ny Lystbådhavn.

Men Dragør var ikke til stede, og en historisk chance blev forspildt. Vi mangler svar på, hvorfor Dragør meldte sig ud af samarbejdet? Og hvorfor brugte man i stedet for energi og penge på f.eks. at få en white water-park?

Hvad kan Dragør gøre?

Kystsikring bør gennemføres i fællesskab med hele hovedstadsområdet, bl.a. Tårnby Kommune og Kystdirektoratet.

Efter de nuværende planer vil Dragørs kystsikring af delstrækning 3 (Sydstranden) først ske i perioden 2050–2100 (ja, du læste rigtigt). I Dragør har vi ingen økonomi til at gå i gang. Og alle vores værdier er solgt ud.

Men Sund & Bælt og de øvrige parter har ikke tålmodighed til at vente på os. Ullerupdiget vil formentlig blive forlænget og komme til at stå som endnu et symbol på Drag-ør-politikernes manglende evne eller lyst til at samarbejde.

Brug udligningspengene til at sikre vor overlevelse

Nyasfalterede veje, nye idræts- og svømmehaller osv. er beviset på, at armoden for længst er afskaffet i yderområderne, og at udligningspengene er blevet anvendt.

Men vi betaler fortsat mere end 200 mio. kr. til såkaldt nødlidende kommuner i bl.a. Jylland. De 200 mio. kr. kan gøre meget mere nytte i en ny Dragør-Tårnby Kommune med fælles kystsikring.

Hvis det alligevel ender med, at vi lukkes ude af hovedstadsområdet og overlades til os selv, bør vi i stedet for bruge de 200 mio. kr. til at kystsikre os selv. Solidaritet går begge veje. Som der står i flyveren:

»Tag iltmasken på, før du hjælper andre.«

Med venlig hilsen

Flemming Blønd, cand.jur

Sydamagerlisten

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Nordlys over Danmark

En magisk aften i Kålmarken. Læs mere

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk