Vi har modtaget:

Vores selvstændighed trues

En af de få ting, alle kommunalbestyrelsesmedlemmer altid har været enige om, er, at de vil arbejde hårdt for, at kommunen bevarer sin selvstændighed. Det vil sige styre kommunens økonomi, så den er sund og kan modstå bump på vejen, hvilket er en forudsætning for, at vi kan bevare vores selvstændighed.

Man kan så spørge sig selv, om dette lykkedes, og her må vi desværre konstatere, at det gjorde det ikke, da det er et tilbagevendende problem og har været det i mange år. Der vil altid komme uventede udfordringer såsom corona, husning af flygtninge osv, men det er jo netop derfor, man skal have en sund økonomi og sørge for, at der er afsat midler til diverse kriser. Det er også en forudsætning for økonomiens stabilitet, at man ikke igangsætter nye tiltag, uden at man har den nødvendige finansiering.

Vi kan læse lange indlæg i Dragør Nyt om vores økonomi, hvor man mener, at denne er sund, og at man virkelig nu har lavet et »turnaround«. Det er som om, vi har hørt dette flere gange før, men alligevel sker det gang på gang, at kassebeholdningen bliver udfordret og kommer under minimumsgrænsen. Man behøver ikke at være økonomiprofessor for at konstatere, at når det er nødvendigt at optage lån for over 50 mio. kr. til at sikre driften i en kommune, burde det være klart for enhver, at man lever over evne og ikke har sikret sig tilstrækkelige reserver.

Store udfordringer

Vi skal bruge mange 100 millioner kroner til kystsikring, men vi har stadig ikke set en tidslinje, et budget eller frem for alt et svar på, hvor pengene skal komme fra. 

Jeg er klar over, at man arbejder med udformningen af de forskellige strækninger, men under alle omstændigheder skal man bruge mange penge, og det ville jo være fornuftigt, at man allerede nu begyndte at undersøge finansieringsmulighederne. Så får man en idé om, hvor mange penge man kan skaffe, således at vi ikke får lavet nogle fantasiprojekter, vi ikke kan finansiere. Man går jo ikke ud og kigger på en Rolls Royce, hvis man ved, at man kun har penge til en busbillet.

Havnen – en anden udfordring 

Udfordringen vedrørende havnen er en helt anden. Her har diverse kommunalbestyrelser siddet på hænderne i snart 20 år. Vi har stadig ikke set en overordnet plan, ingen tidslinje og ingen økonomiske beregninger og har heller ikke her fået et bud på, hvor finansieringen skal komme fra. 

På havnen hopper man fra tue til tue. Man tilsidesætter lokalplanens intentioner og siger ja til opførelsen af et værft, der ødelægger intentionen med havnen og ovenikøbet er i strid med lokalplanen. 

Man er på vej til at bruge mange millioner kroner på tætning af Østmolen. Vel at mærke for lånte penge. En plan, som på ingen måde bringer os tættere på det overordnede mål, nemlig at reducere indsejlingsmulighederne og skaffe flere bådpladser. Det eneste, vi får, er en stor parkeringsplads og en promenade. Det var jo ikke ligefrem plads til flere biler, der var opgaven, men plads til flere både.

Vandkvalitet – en ny udfordring

Vi har i længere tid haft problemer med vores vandforsyning og kvaliteten heraf.

Jeg forstår, at HOFOR har varslet dette gennem lang tid, og problemet har man midlertidigt løst ved at blande vores dårlige kvalitet af vand fra egne boringer op med rent vand fra Tårnby Kommune.

Men det kan vel næppe være løsningen på lang sigt?

Vandkvaliteten på vores drikkevand er et must, og det er derfor uforståeligt, at man endnu ikke har fundet en permanent og ordentlig løsning. Dragør Kommune har selv en vellønnet repræsentant siddende i HOFORs bestyrelse.

HOFOR er kommet med forskellige løsningsmodeller, så hvad er det, vi venter på? 

Vi har brug for, at vores politikere træffer beslutninger og ikke lægger beslutningerne i syltekrukker. Vandkvalitet burde være en topprioritet, og der burde handles omgående.

I forrige nummer af Dragør Nyt (annoncen på side 3 – red.) så vi et skema over, hvad de forskellige partier har svaret en borger, og her kunne man konstatere, at kun to partier fandt det opportunt at svare. Jeg synes, det er direkte uartigt, at man ikke svarer på borgernes spørgsmål. Jeg synes ærlig talt, det er en pligt, hvis man tillader sig at stille op for et parti, at man så også er klar til at svare og vedkende sig den politik, man har tænkt sig at føre.

Næsten alle partier udgiver en valgbrochure, men som oftest er der ingen konkrete svar, men blot en masse visioner og ukonkrete forslag. Disse valgbrochurer rejser oftest flere spørgsmål, end de giver svar.

Vi har nu fået et nyt parti – nemlig Sydamagerlisten, hvis hovedønske er at give stafetten videre til Tårnby Kommune – altså en sammenlægning af Dragør og Tårnby. 

Hvis de gamle partier stadig synes, at vi skal klare os selv og bevare vores selvstændighed, så tror jeg ærlig talt, de må skifte adfærd. Ellers tror jeg, at mange vil foretrække en stor, økonomisk stærk og velfungerende kommune, som Tårnby jo trods alt er. Jeg personligt foretrækker, at vi fortsætter som selvstændig kommune, men det forudsætter, at vi får en dygtig og kompetent kommunalbestyrelse, som er i stand til at styre vores økonomi, så vi opfylder de krav, der stilles til en selvstændig kommune.

Med venlig hilsen
Søren Hvalsø

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk