Særlige deadlines i foråret

Grundet fårets helligdage er der en række udgaver af Dragør Nyt, der har ændret udgivelsesdage og deadlines.


Dragør Nyt nr. 21 udkommer tirsdag den 21. maj

og har på grund af store bededag følgende deadlines

Levering af materiale for korrekturannoncer: Onsdag den 15. maj kl. 10.00

Levering af øvrige annoncer samt færdigt annoncemateriale: Torsdag den 16. maj kl. 10.00

Indlæg, tekster, billeder: Torsdag den 16. maj kl. 10.00


Dragør Nyt nr. 23 udkommer tirsdag den 4. juni

og har på grund af Kristi himmelfartsdag følgende deadlines

Levering af materiale for korrekturannoncer: Tirsdag den 28. maj kl. 10.00

Levering af øvrige annoncer samt færdigt annoncemateriale: Fredag den 31. maj kl. 10.00

Indlæg, tekster, billeder: Fredag den 31. maj kl. 10.00


Dragør Nyt nr. 24 udkommer torsdag den 13. juni

og har på grund af pinse og grundlovsdag følgende deadlines

Levering af materiale for korrekturannoncer: Fredag den 7. juni kl. 10.00

Levering af øvrige annoncer samt færdigt annoncemateriale: Tirsdag den 11. juni kl. 10.00

Indlæg, tekster, billeder: Tirsdag den 11. juni kl. 10.00


Som altid er I er naturligvis velkommen at bestille og aflevere materiale tidligere.

Normale deadlines for annoncer og indlæg

Dragør Nyt bliver omdelt af FK Distribution hver tirsdag og onsdag.

I forbindelse med helligdage kan der forekomme andre omdelingsdage og dermed andre deadlines.

Bookning af annoncer: Onsdag kl. 12.00

Levering af materiale for korrekturannoncer: Torsdag kl. 10.00

Levering af øvrige annoncer samt færdigt annoncemateriale: Fredag kl. 10.00

Indlæg, tekster, billeder: Fredag kl. 10.00

I er naturligvis velkommen at bestille og aflevere materiale tidligere.

Indlæg, der modtages efter deadline, eksempelvis omtaler af arrangementer afholdt i weekenden, vil som altid i videst muligt omfang komme med i avisen. Imidlertid skal vi meddele distributøren avisens størrelse allerede om fredagen. Derfor vil vi opfordre til, at man på forhånd meddeler os, hvis man forventer at komme med indlæg eller omtaler, der først kan udformes efter deadlinen torsdag.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk