Normale deadlines for annoncer og indlæg

Dragør Nyt bliver omdelt af FK Distribution hver tirsdag og onsdag.

I forbindelse med helligdage kan der forekomme andre omdelingsdage og dermed andre deadlines.

Bookning af annoncer: Onsdag kl. 12.00

Levering af materiale for korrekturannoncer: Torsdag kl. 10.00

Levering af øvrige annoncer samt færdigt annoncemateriale: Fredag kl. 10.00

Indlæg, tekster, billeder: Fredag kl. 10.00

I er naturligvis velkommen at bestille og aflevere materiale tidligere.

Indlæg, der modtages efter deadline, eksempelvis omtaler af arrangementer afholdt i weekenden, vil som altid i videst muligt omfang komme med i avisen. Imidlertid skal vi meddele distributøren avisens størrelse allerede om fredagen. Derfor vil vi opfordre til, at man på forhånd meddeler os, hvis man forventer at komme med indlæg eller omtaler, der først kan udformes efter deadlinen torsdag.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2019 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk