Politik

Nytårskur om kystsikring i Søvang

Søvangs Grundejerforening har startet en ny tradition – ­nemlig en nytårskur, hvor grundejerne kan mødes og ønske hinanden godt nytår og drøfte et tema, der vedrører Søvang. På grund af coronarestriktioner foregik den dog virtuelt. Læs mere

Julepassiar med borgmesteren

Nytår nærmer sig hastigt, og Dragør Nyt har været på besøg på rådhuset for at tale med borgmesteren om kommunens tilstand – set fra borgmesterkontoret. Læs mere

Ernæringsuge på Enggården

Dragør Kommunes madservice havde i sidste uge særligt fokus på ernæring – både for borgere med bopæl på Omsorgscenteret Enggården og borgere, der har madudbringning til eget hjem. Læs mere

UNESCO-beslutning udskudt

Torsdag den 19. november blev en konsekvensvurdering og den videre proces af Drag­ørs ansøgning om optagelse på UNESCOs verdens­kulturarvsliste behandlet i kommunalbestyrelsen. Læs mere

Byggelyst giver travlhed i forvaltningen

Fra Drag­ør Kommune oplyses det, at man igennem det seneste halve år har oplevet en stigning i antallet af ansøgninger om byggetilladelsee på hele 60 procent – og at det ifølge kommunen er både godt og skidt. Læs mere

Fremtidens kystsikring i Dragør

På Drag­ør Gl. Havn har man siden fredag i sidste uge kunne se tre forskellige bud på fremtidens klima- og kystsikring i Dragør udstillet i plancheform. Og i mandags kunne borgerne virtuelt debattere med forvaltningen for at få forslagene konkretiseret. Læs mere

Nyt skilt advarer om farten

Mange billister har mødt politiets fartkontrol på vej mod krydset Englandsvej/Møllegade. Nu har kommunen opsat digitalt skilt, der tydeligt fortæller bilisterne, om de overholder fartgrænsen på 50 km/t. – eller om foden hviler for tungt på speederen. Læs mere

Dagligvarebutik på Kirkevej

By-, Erhvervs- og Planudvalget behandler på tirsdag et forslag til et tillæg til lokalplan 61, der muliggør en udvidelse af stueetagen Kirkevej 137–139 til dagligvarebutik. Læs mere

Historisk budgetaftale indgået

For første gang, siden den nuværende Drag­ør Kommune blev dannet i 1974, er alle partier i Drag­ør Kommunes kommunalbestyrelse med i budgetforliget for det kommende år. Læs mere

Nye menighedsråd

Tirsdag den 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i såvel Store Magleby Sogn som Drag­ør Sogn.
Læs mere

Helikopterflyvninger ved Søvang

Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at gennemføre en række øvelser med helikopter på militærterrænet ved Aflandshage. Læs mere

Omorganisering på rådhuset

Økonomiudvalget besluttede den 27. august at sende et forslag til ændring af den overordnede administrative struktur i Dragør Kommune i intern høring. Læs mere

Klimaregnskabets time

For ti år siden indgik Drag­ør Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Nu er klimaregnskabets time kommet.
Læs mere

Budget 2021 i høring

Beregninger af konsekvenser for Dragør Kommune viser, at udgangspunktet for næste års kommunale budget blevet bedre. Men den økonomiske situation er fortsat alvorlig. Læs mere

Kystsikring i Søvang

Inspiration til kystsikring – med vision og realisme Grundejerforening har fået udarbejdet skitse-forslag til kystbeskyttelse, der – ud over at sikre mod højvande – tager hensyn til natur og kystlandskab. Læs mere

Ny velfærdsteknologisk sygeplejeklinik

Onsdag i sidste uge blev Dragør Kommunes nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik indviet. Klinikken er beliggende på Wiedergården, og her kan borgerne få en aftalt tid til sygepleje og behandlingsforløb. Læs mere

Dragør Rådhus genåbnet

Mandag i denne uge genåbnede rådhuset efter en langvarig coronanedlukning. Men der er på grund af covid-19 fortsat restriktioner, der blandt andet betyder, at man for besøg på rådhuset skal bestille tid på forhånd. Læs mere

Mere udeservering

By-, Erhvervs- og Planudvalget valgte tirsdag den 2. juni at give tre virksomheder tilladelse til udeservering. Læs mere

Dragør Ny Havn

Igennem denne lille billedserie beskrives af kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø visionerne omkring Ny Havn. Læs mere

Befolkningsprognose

Tirsdag den 19. maj blev Økonomiudvalget i Drag­ør Kommune forelagt en befolkningsprognose fra perioden 2020–2030. Læs mere

Forløb forsinket

Covid-19-situationen har også påvirket Dragør Kommunes konkurrence
»Dragør som klimarobust kystkommune« Læs mere

Yderligere åbning af samfundet

Fase 2 af genåbningen af samfundet er i fuld gang, og hverdagen vender langsomt tilbage, omend i en anden form, end før corona. Mandag kunne også de ældste elever komme i skole, det er muligt at komme på biblioteket, også kirkerne slår dørerne op igen, og man kan aflægge besøg på Omsorgscenteret Enggården. Læs mere

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk