Historisk budgetaftale indgået

For første gang, siden den nuværende Drag­ør Kommune blev dannet i 1974, er alle partier i Drag­ør Kommunes kommunalbestyrelse med i budgetforliget for det kommende år. Læs mere

Nye menighedsråd

Tirsdag den 15. september blev der afholdt valgforsamlinger i såvel Store Magleby Sogn som Drag­ør Sogn.
Læs mere

Helikopterflyvninger ved Søvang

Forsvaret har anmodet Miljø- og Fødevareministeriet om dispensation til at gennemføre en række øvelser med helikopter på militærterrænet ved Aflandshage. Læs mere

Omorganisering på rådhuset

Økonomiudvalget besluttede den 27. august at sende et forslag til ændring af den overordnede administrative struktur i Dragør Kommune i intern høring. Læs mere

Klimaregnskabets time

For ti år siden indgik Drag­ør Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Nu er klimaregnskabets time kommet.
Læs mere

Budget 2021 i høring

Beregninger af konsekvenser for Dragør Kommune viser, at udgangspunktet for næste års kommunale budget blevet bedre. Men den økonomiske situation er fortsat alvorlig. Læs mere

Kystsikring i Søvang

Inspiration til kystsikring – med vision og realisme Grundejerforening har fået udarbejdet skitse-forslag til kystbeskyttelse, der – ud over at sikre mod højvande – tager hensyn til natur og kystlandskab. Læs mere

Ny velfærdsteknologisk sygeplejeklinik

Onsdag i sidste uge blev Dragør Kommunes nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik indviet. Klinikken er beliggende på Wiedergården, og her kan borgerne få en aftalt tid til sygepleje og behandlingsforløb. Læs mere

Dragør Rådhus genåbnet

Mandag i denne uge genåbnede rådhuset efter en langvarig coronanedlukning. Men der er på grund af covid-19 fortsat restriktioner, der blandt andet betyder, at man for besøg på rådhuset skal bestille tid på forhånd. Læs mere

Mere udeservering

By-, Erhvervs- og Planudvalget valgte tirsdag den 2. juni at give tre virksomheder tilladelse til udeservering. Læs mere

Dragør Ny Havn

Igennem denne lille billedserie beskrives af kommunalbestyrelsesmedlem Ebbe Kyrø visionerne omkring Ny Havn. Læs mere

Befolkningsprognose

Tirsdag den 19. maj blev Økonomiudvalget i Drag­ør Kommune forelagt en befolkningsprognose fra perioden 2020–2030. Læs mere

Forløb forsinket

Covid-19-situationen har også påvirket Dragør Kommunes konkurrence
»Dragør som klimarobust kystkommune« Læs mere

Yderligere åbning af samfundet

Fase 2 af genåbningen af samfundet er i fuld gang, og hverdagen vender langsomt tilbage, omend i en anden form, end før corona. Mandag kunne også de ældste elever komme i skole, det er muligt at komme på biblioteket, også kirkerne slår dørerne op igen, og man kan aflægge besøg på Omsorgscenteret Enggården. Læs mere

Samarbejde om ny tænketank

Mange virksomheder og borgere mærker konsekvenserne af coronakrisen. Som et nyt initiativ har Tårnby og Dragør Kommuner derfor indgået samarbejde om en ny tænketank. Læs mere

Tang på Mormorstranden

Mormorstranden er i år særligt hårdt plaget af tang. Drag­ør Kommunes forvaltning oplyser, at der formentlig er tale om mere end 1.000 tons tang, der ligger i en bræmme 10–20 meter ude i vandet – og det skønnes, at laget er imellem 50 og 100 cm dybt. Læs mere

Genåbning i faser

Politikerne på Christiansborg fik i sidste uge forhandlet sig frem til en genåbningsplan, der er opdelt i en række faser. Anden fase er netop begyndt, men den er opdelt i flere tempi. Læs mere

Nyt budget vedtaget

Et flertal i Dragør Kommunalbestyrelse bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV), indgik torsdag den 30. april aftale om et nyt budget for kommunens økonomi i 2020. Læs mere

Offentlige toiletter i Dragør

Nedlukningen af samfundet i forbindelse med corona-krisen har haft mange konsekvenser. En af dem er nedlukning for brug af de offentlige toiletter i Drag­ør By og Havn. Læs mere

Yderligere genåbning­ af samfundet

Nu kan man igen komme til frisør og tandlæge, men det bliver på en anden måde, end før corona­virussen meldte sin ankomst. Og forudsætningen er, at man fortsat gør alt for at minimere smittespredning – ikke mindst ved at holde afstand. Læs mere

Ny konstituering i kommunalbestyrelsen

Ny konstituering i kommunalbestyrelsen Torsdag den 16. april blev der indgået en politisk aftale om en ny konstituering af Dragør Kommunalbestyrelse. Kredsen af konstituerende partier er som noget nyt udvidet med lokallisten – Tværpolitisk Forening i Dragør (liste T).  Behovet for en ny konstituering opstod efter, at tidligere borgmester Allan Holst døde i begyndelsen af marts […] Læs mere

Kommunen optager lån

Kommunalbestyrelse har besluttet at optage et lån for blandt andet at formindske presset på kommunens kassebeholdning. Læs mere

Dragørs skoler og daginstitutioner genåbner

Fredag den 17. april kan børn atter komme i vuggestue og børnehave – og eleverne i 0.- til 5.-klasserne i skole. Det sker under forudsætning af, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt set i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Læs mere

SuperBrugsen søger dispensation

SuperBrugsen har søgt Dragør Kommune om mulighed for at overskride byggefeltet, når de skal opføre deres nye butik på Sønder Røsevej. By-, Plan- og Erhvervsudvalget (BEPU) besluttede at sende SuperBrugens ansøgning i nabohøring, som det kræves i Planloven.  Læs mere

Forringet service til ældre

Efter modtagelse af høringssvar anbefalede Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 30. marts en række, nye kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.  Læs mere

 

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2020 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk