Vi har modtaget – svar til Sven Norup:

Dragør Kommunes økonomiske situation

Sven Norup fra Sydamagerlisten spandt i sidste uge en historie (læs indlægget her, red.) som en reaktion på mit indlæg i Dragør Nyt ugen før om Dragør Kommunes økonomiske situation (læs Helle Barths indlæg fra Dragør Nyt nr. 29 her, red.). Konklusionen i indlægget fra Sven Norup er kort sagt, at »Dragør Kommune holdes i live af lånte penge ...«. 

Det passer ikke og kalder naturligvis på en reaktion. 

Generelt synes jeg, at indlægget fra Sven Norup mangler proportioner. 

Dragør Kommune havde i 2020 samlede driftsudgifter for godt 850 mio. kr. Det fremgår af regnskabet fra 2020. 

Det er korrekt, at Dragør Kommune blandt andet i 2020 valgte at tage et lån på 35 mio. kr. Det skal også ses i lyset af den globale corona-pandemi, som jo også har ramt os i Dragør. Lånet blev blandt andet taget for at håndtere de ekstraordinære udgifter forbundet med coronakrisen. 

Pandemien har haft konsekvenser særligt for lufthavnskommunerne – det kan vi tydeligt se på beskæftigelsen, som desværre er faldet drastisk – også mere end i andre kommuner i Danmark. Af samme grund valgte kommunalbestyrelsen også at afsætte væsentlig flere midler hertil i 2021 – faktisk 23 mio. kr. ekstra. 

Vi er ikke tilbage på samme beskæftigelsesniveau, som andre kommuner er. Det skal nok komme, men i den mellemliggende periode har vi helt ekstraordinære udgifter, som ingen har kunnet forudse – selv ikke Sydamagerlisten. 

Udviklingen i kommunens kassebeholdning skal blandt andet også ses i lyset af, at vi i 2017 valgte – ekstraordinært – at reducere kommunens langfristede gæld med afdrag på cirka 40 mio. kr. 

Som jeg skrev i mit indlæg i Dragør Nyt, var der udfordringer i økonomien i 2020, og det er ingen hemmelighed. Men det er der taget aktion på. 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre indgik den 30. april 2020 en aftale om at stramme op på både anlægsudgifter og driftsudgifter for resten af 2020, og en helt enig kommunalbestyrelse står bag Budgetaftalen 2021–2024. Som en del af aftalen besluttede kommunalbestyrelsen at konsolidere økonomien, hvilket heldigvis er lykkedes med et driftsoverskud i 2020, som var 13 mio. kr. højere end ventet, og et forventet overskud i 2021. 

Likviditeten den 30. april 2021 udgjorde 72,8 mio. kr. opgjort efter den såkaldte kassekreditregel. Kommunalbestyrelsens målsætning er, at likviditeten skal udgøre mindst 40 mio. kr., og lige nu forventes likviditeten ved udgangen af 2021 at udgøre i størrelsesordenen 80 mio. kr. 

Sven Norup postulerer, at jeg har givet udtryk for, at »det går fantastisk godt her i 2021«, og at jeg »fordrejer fortællingen om, hvor godt det går med Dragørs økonomi«. Det må bero på overfortolkninger fra Sven Norups side, da de økonomital, jeg har fremlagt, er fakta, som det er muligt for alle at tjekke op på. Tjekket kan blandt andet ske på Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan finde de endelige regnskaber for 2012–2019. Regnskabet for 2020 kan ses i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet den 22. april. 

Med venlig hilsen
Helle Barth
Borgmester

Hollænderhallen og de absurde planer

Blade af Dragørs historie (4) Læs mere

Dyrere og mere besværligt at hjælpe bøjlebørn

Nedbringelsen af ventelisterne for børn, der har brug for en tandbøjle, har vist sig at koste flere penge for...

Forpagtning af Hollænderhallens café er sendt i udbud. Arkivfoto: Thomas Mose.

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen

Stort cafeteria kommer sandsynligvis tilbage til Hollænderhallen Ny forpagter af Hollænderhallen kan få lov til at genetablere cafeteria i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk