Vi har modtaget:

Blødt vand i Dragør

Gennem den sidste tid har der været en akut debat om, hvornår vi får blødt vand i Dragør.

For os, som har fulgt vandsituationen gennem en længere årrække, er vores lokale vandproblemer velkendte.

Vandboringer i Dragør kan ikke gå dybere end 20 meter.  Der ligger kridtundergrunden, som afgiver kalk til vandet. Det betyder, at den naturlige vandrensning ikke fungerer så godt, som den gør for vand hentet op fra 60–80 meter. Det er vilkårene.

Derfor er der i Dragør større omkostninger, end i mange andre kommuner, ved mekanisk rensning, før vandet kan sendes ud til forbrugerne. Dertil er der løbende problemer med at skaffe vand nok fra de kommunale vandboringer, så en vis import er nødvendig.

Blødt vand

Hvad er status på Dragør Vandværk om blødt vand. Hvornår forventes en beslutning taget?

På bestyrelsesstrategiseminar i Hofor i 2020 blev det vedtaget, at i 2021 skulle der ske en afklaring af fremtiden for de lokale værker, herunder Store Magleby Vandværk og Dragør Vandværk. Der er siden bestyrelsesseminariet blevet arbejdet med to scenarier – lokal vandbehandling med rensning (rensning er nødvendig, da vandkvaliteten i Dragør er udfordret) eller etablering af en ny ledning via Hvidovre, således at Dragør kan blive forsynet med drikkevand fra Hofors regionale værker på Sjælland.

Afhængig af hvilken løsning, der vælges, så vil tidspunktet for blødgøring til borgerne i Dragør Kommune variere. En af udfordringerne med lokale vandværker er, at der ikke p.t.  findes en optimal blødgøringsteknologi til vandværker på størrelse med St. Magleby og Dragør, og derfor er tidspunktet usikkert. Såfremt der lægges en ledning via Hvidovre, så vil dette være en mere sikker løsning og mere robust også rent tidsmæssigt.

Hofor er sammen med forvaltningen i Dragør Kommune i gang med at forberede beslutningen om den fremtidige vandforsyning i Dragør. I den forbindelse er det aftalt med forvaltningen, at emnet behandles på et temamøde i kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

Baseret på den dialog, som Hofor har med forvaltningen, er det tanken, at forvaltningen efterfølgende vil fremlægge en decideret indstilling til By-, Erhvervs- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Dragør Kommunalbestyrelse, som input til beslutningen i Hofors bestyrelse, der forventes at skulle ske efter sommerferien 2021.

Med venlig hilsen 
Morten Dreyer, DF
Medlem af Hofors bestyrelse

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-oprydning syltes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forurening og lufthavnens ansvar. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-forurening i Dragør og Tårnby

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningen fra lufthavnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk