Vi har modtaget:

Bydelsparken bevares

Bedre sent end aldrig

Efter årelange borgerprotester har politikerne fra Venstre, liste T og Socialdemokratiet endelig trukket deres vision om at bebygge Bydelsparken tilbage.

Beslutningen blev onsdag den 11. maj 2022 truffet på møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

Hermed stoppes planerne om byggeri af boliger og en aktivitetspark i hjertet af det grønne åndehul.

Myreflittig borgermodstand

Tak til alle, som har deltaget engageret i kampen for at bevare Bydelsparken til glæde for unge såvel som ældre i Dragør.

En særlig tak skal lyde til de 1.153 borgere, der har deltaget i underskriftsindsamlingen »Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej«.

Varme tanker og ønsket om et glædeligt forår sendes hermed til medborgerne på strækningen Nordstranden til Sydvestpynten.

Med venlig hilsen
Knud Berggreen og Kenneth Olsen
Borgere i Dragør Kommune

Bydelsparken på Engvej.
Bydelsparken på Engvej.

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk