Vi har modtaget:

Byfortætning

Bestyrelsen i Søvang Grundejerforening noterer os, at ikke alle i byrådet er enige i Søvangs enstemmige holdning til byfortætning – og det er selvsagt helt og aldeles op til den enkelte politiker. 

Det, som er vigtigt at forstå, er, at de borgere, som enten bor eller flytter til Søvang, netop sætter pris på det særegne område, Søvang udgør i form af lav og åben bebyggelse med nærhed til natur og skov – og det er dette særpræg, vi kæmper for at bevare. Dette er ikke mindst underbygget af den officielle indsigelse indgivet som høringssvar baseret på en enstemmig generalforsamling, ledsaget af de underskrifter, som er blevet overrakt personligt til borgmester Kenneth Gøtterup. 

Herunder nævnes et par eksempler på, hvad det er, vi kæmper for:

  • Der er i Byplanvedtægt nr. 4 – gældende for Søvang – givet, at mindstekravet til areal ved udstykning er, at de resulterende grunde er minimum 700 m2. Afvigelse fra dette kan kun ske via dispensation ved kommunalbestyrelsen. Vi kan konstatere, at der i de seneste år er udstedt administrative dispensationer med rund hånd, og denne praksis må stoppe.
  • Infrastrukturen i Søvang er allerede mærket af den byfortætning, der har fundet sted gennem de seneste år, og den vil kun lide yderligere, såfremt lokalplanen bliver ændret og vil muliggøre flere udstykninger og dermed flere borgere og biler i Søvang. 
  • Derudover gælder en maksimal byggeprocent ifølge byplanvedtægten på 20%, hvor der ligeledes opleves udstedelse af dispensation som hovedregel fremfor som undtagelse.
  • Vejnettet i Søvang er dimensioneret efter grunde, der oprindeligt var på 2.000 m2 eller mere. Over de seneste år er grundene blevet udstykket i mindre stykker med koteletben. Dette adskiller Søvang fra alle andre kvarterer i Drag-ør og gør mange af grundene reelt mindre (op til 80 m2), end de nominelt fremtræder. Udstykning sker som oftest ved at udstykke den oprindelige grund med en foranliggende grund og et koteletben ind til en bagvedliggende grund. Dette koteletben udgør således en trafikåre med støjfølger. Idet det optager en relativ stor del af grundarealet, har det også indflydelse på, hvor meget selve bebyggelsen optager af det resterende areal. Med ovennævnte dispensationer fra byggeprocenten giver dette yderligere udfordringer med, hvor tæt bebyggelserne kommer til at ligge.
  • Endelig skal det nævnes, at Søvang oplever flere tilfælde af byfortætning ved det, vi betegner som »spekulationsdrevet byfortætning« i form af udefrakommende entreprenørfirmaer, som opkøber grunde med det ene formål at udstykke og bygge mest muligt på mindst mulig plads. Dette sker udelukkende med profit for øje og uden hensyntagen til eksisterende naboer eller området.
  • I forslag til ny kommune-plan gives der mulighed for udstykninger ned til 550 m2. Vi ønsker af ovenstående grunde kravet om 700 m2 opretholdt som minimumsgrænsen for Søvang.

Vi henstiller til, at kommunalbestyrelsen ikke nødvendigvis forstår, men respekterer borgernes ønske om indflydelse på det område, hvor de har købt bolig, og som de ønsker at bevare.

PS: I dag kørte jeg i bil gennem Søvang. Tværs over vejen gik en familie med barnevogn og hund. Vore grønne græsrabatter er smukke, men ikke altid velegnede som fortove. Familien rykkede roligt ud til siden, da de blev opmærksom på bilen. Det, at man rimelig trygt kan gå midt på vejen, fortæller meget om Søvangs karakter. Det vil vi gerne bevare, men det kan man ikke med mange flere huse og deraf følgende biltrafik.

Med venlig hilsen
Niels B. Ulrich
Søvej 11
På vegne af Søvang Grundejerforenings bestyrelse

Vi har modtaget: Ja til udstykning og til små, nye huse

Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, har indsendt et debatindlæg om byfortætning. Læs mere

Vi har modtaget: Nej tak til Søvang som tæt, høj bebyggelse

Niels B. Ulrich, har på vegne af Søvang Grundejerforeningens bestyrelse, indsendt et debatindlæg om byfortætning. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk