Vi har modtaget:

Det mener Venstre

Svar på et par af Leif Johnsons spørgsmål

I forbindelse med det kommende kommunalvalg har Leif Johnson skrevet til en række af de opstillede partier/lokallister – og stillet en del spørgsmål, som vil være en del af den kommende valgkamp frem mod kommunalvalget. 

De stillede spørgsmål spænder vidt – lige fra kultur til økonomi. Venstre har kvitteret for modtagelsen af spørgeskemaet og har valgt at kommentere i mere uddybende form i en række indlæg i Dragør Nyt. Det har vi valgt, da der er spørgsmål, som har flere lag, og hvor det – i vores optik – ikke kan besvares med et enten »ja« eller »nej«.

Vil dit parti stemme for UNESCO-certificeringen?

Venstre vil tage endelig stilling til, om Dragør skal sende ansøgningen om at blive udnævnt til UNESCO-verdensarv, når de bekymringer, som borgerne er fremkommet med i høringen, er blevet grundigt behandlet i en turismestrategi, og når der foreligger en handlingsplan i forhold til både parkering og infrastruktur. 

Vi forventer, at der i løbet af efteråret vil være kommet en afklaring omkring disse tre væsentlige områder. 

Vil dit parti optage yderligere lån til styrkelse af kassebeholdningen?

Dragørs kassebeholdning har ikke behov for styrkelse i form af lånoptag. Venstre står på mål for den økonomiske politik, som blandt andet definerer størrelsen på kassebeholdningen til at være på 40 mio. kr., at driftsoverskuddet skal nå op på 60 mio. kr., og at både service- og anlægsrammen skal overholdes.

Skal Dragør Kommune fortsætte sin selvstændighed, hvis prisen er nedsat serviceniveau eller stigende skatter?

Dragørs selvstændighed er betinget af en økonomisk ansvarlighed og evnen til at overholde service- og anlægsrammerne. I august måned i forbindelse med forberedelserne til årets budgetforhandlinger vedtog en samlet kommunalbestyrelse ikke at ansøge om mulighed for skattestigninger. 

Dragør har i øvrigt et solidt og godt serviceniveau set i sammenligning med landets kommuner generelt.

Vil dit parti fremover følge TænkeTankens forslag til udvikling af havnen?

Venstre har i 2015 stemt for realiseringen af procesplan for helhedsplanen for Dragør Havn – en plan, der læner sig op ad både kommuneplan og Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn.

Med venlig hilsen
Helle Barth, Venstre
Borgmester

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk