Vi har modtaget:

Diger i Dragør

Dragør Kommune har besluttet sig for et dige, der sikrer os mod en 100-års-hændelse regnet fra år 2050. Finansieringsmodellen er endnu ikke besluttet.

Sund & Bælt er nu kommet på banen og tilbyder at medfinansiere kyststrækningen fra lufthavnen til Dragør Havn – en strækning på cirka to km ud af de i alt 17 km, som Dragør skal sikres. 

Men Sund & Bælt har nogle meget skrappe betingelser, de vil have opfyldt. Blandt andet at sikringen modsvarer en 10.000-års-hændelse. Jesus levede for 2.000 år siden, så det er voldsomt. 

Sund & Bælt har ansvaret for infrastrukturen omkring blandt andet lufthavnen, øresundstunellen og metroen og vil primært sikre disse områder. Dragør Kommune skal så, efter deres opfattelse, kystsikre de resterende 15 km med tilsvarende tidshorisont. 

Vi taler så om et dige på 4,7 meter omkring vores kommune – altså cirka 2,5 meter højere, end det vi i Dragør Kommune har vedtaget, og det en 100-års-hændelse kræver.

Det betyder, at vores kystsikring bliver meget dyrere, da Sund & Bælt kun vil medfinansiere to ud af de 17 km. 

Det ødelægger meget og bliver en rigtig dårlig forretning for Dragør og for os borgere. Vi forstår ikke, hvis Dragør Kommune overhovedet vil overveje et sådant forslag.

Sund & Bælt forestiller sig et 4,7 meter højt dige placeret 250 meter fra kysten på Nordstranden. Det betyder, at ingen – hverken beboere eller de mange, der benytter Strandstien, vil kunne se havet, Sverige eller trafikken på Øresund. 

Det 4,7 meter høje dige vil totalt ødelægge den dejlige beskyttede bugt, hvor kajakker, robåde, små motorbåde og optimistsejlere færdes. Hele områdets herlighedsværdi vil blive ødelagt for altid.

Lufthavnen er primært en privat virksomhed, og Øresundsbron og metroen er brugerbetalte. Så hvorfor skal Dragørs borgere betale for en 10.000-års-sikring af disse? Det vil jo være konsekvensen af de krav, Sund & Bælt stiller.

Badebroen på Nord er cirka 200 meter lang, og for enden af denne bro er der et læskur, hvis top er 3,7 meter over havet. Sund & Bælts krav til diget er en meter højere, og det vil betyde, at uanset hvor man står på Strandstien, vil man kun kunne se en mur af et dige. 

Endvidere vil diget også skjule udsigten til Dragør Havn, da man vil lave endnu et dige, som løber parallelt med Nordre Mole og ind til land. 

»Afslutning og havnebeskyttelse er kommunens problem,« skriver Sund & Bælt i deres forslag. Men en 4,7 meter høj betonmur, der fysisk adskiller den gamle by og havnen er mildt sagt en rigtig dårlig løsning.

Hvis alle havnemoler skal kystsikres til 4,7 meter, og der skal etableres en sluseport, vil det blive et meget kostbart projekt, der næppe kan realiseres nu i første omgang. Desuden vil et sådant projekt blokere for al udsigt til Øresund, og det er der næppe nogen, der vil være med til.

Det virker fuldstændigt vanvittigt at kystsikre for en 10.000-års-hændelse i Dragør. Omkostningerne vil mangedobles, så skatteborgerne i Dragør belastes unødvendigt, og kommunens herlighedsværdier ødelægges. 

Det er forkert, at kommunen og borgerne skal sætte sig i stor gæld for at sikre sig mod en 10.000-års-hændelse for de næste 100 generationer. Hvorfor skal vi sætte et gigantprojekt i gang mere end 9.000 år for tidligt? 

På Nord er borgernes ønske en forhøjelse af det nuværende dige med cirka 60 cm til i alt 2,3 meter – samt at etablere en forstrand, der kan nedbryde bølgepåvirkningen. 

I øjeblikket arbejdes på en model baseret på et sådant kystnært dige. Det vil sige en optimering af vores nuværende dige. 

Vi forventer, at denne projektering er færdigt til vores næste møde, mandag den 22. august, hvor vi i Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag vil kæmpe for, at vi får et kystnært dige.

Det kan gøres nemt og billigt, og vi bevarer udsigten til Øresund. Så kan man eventuelt bygge mere på, hvis behovet opstår, og mon ikke der kommer ny teknologi, som gør det nemmere inden for de næste 100 år?

Sund & Bælt kan sagtens bygge et 10.000-års-dige bagved Dragør og forbinde det til Ullerup-diget. Men måske ser Sund & Bælt nu en mulighed for at komme af med deres forurenede jord fra Lynetteholmen, som de jo har fået forbud mod at dumpe i Køge Bugt?

Vi tror på, at der kan findes en løsning med vores kommune i Dragør, som respekterer vores værdier samt sikrer os mod naturens kræfter – og frem for alt fører til et projekt, vi har mulighed for at betale. Men det kræver, at vi giver udtryk for vores holdninger, så der ikke bliver taget en beslutning hen over vores hoveder, som vi først opdager, når det er for sent.

Så tak nej til Sund & Bælts tilbud – og lad København og deres interessenter selv betale for sikring af deres metro, lufthavn og tunnel. 

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag
Anette Gormsen
Borgergruppen Nordstranden

Badebroen på Nord med læskuret for enden.
Badebroen på Nord med læskuret for enden.
Sund & Bælts forslag til kystsikring.
Sund & Bælts forslag til kystsikring.
Det er blandt andet forslag til sikring af Søvangs-kysten, man kan se modeller af i forbindelse med borgermødet. Arkivfoto.

Dragør Kommune præsenterer digeløsninger

Nyt borgermøde om kystbeskyttelse mandag den 17. juni Læs mere

Den Sorte Svane, COWI og Dragør

Skandaleramt dokumentarserie afslører dyb korruption og rejsen spørgsmål vedrørende troværdigheden af konsulentgiganten COWIs rapporter. Læs mere

Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag vil helst ovedrage vedligehold og reparation af diget til kommunen Foto: Thomas Mose.

Nordstrandens dige bliver måske kommunalt

Diget ved Dragørs nordlige kyst står over for reparationer efter skader fra efterårets storm, og derfor overvejer kommunalbestyrelsen nu,...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk