Nordstrandens dige bliver muligvis kommunalt

Dragør Kommune overtager muligvis diget på Dragør Nordstrand. Foto: TorbenStender.
Dragør Kommune overtager muligvis diget på Dragør Nordstrand. Foto: TorbenStender.

Nordstrandens dige bliver muligvis kommunalt

Kommunalbestyrelsen redder sandsynligvis beboerne på Dragør Nord for en millionregning, da politikerne gerne vil overtage både ejerskab og vedligehold af det slidte dige

Af Rasmus Mark Pedersen

Dragørs politikere vil gerne betale for genoprettelsen af diget på Nordstranden – en regning, som grundejerne i digelaget ellers stod til at betale.

Denne beslutning kom på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor det også blev bestemt, at der bliver arbejdet for, at Dragør Kommune overtager det fulde ejerskab af diget på Nordstranden.

Dette kommer efter en længere periode, hvor der har været behov for udbedringer på grund af stormskader og generelt efterslæb i vedligeholdet.

Diget på Nordstranden er det eneste, der ikke er kommunalt – digerne på Sydstranden og ved Søvang har altid været under kommunens ejerskab.

Inden næste stormflod

Diget, der blev etableret i 1992, har gennem årene fået forskellige skader, og en kontrolopmåling har vist, at diget ikke længere lever op til de nødvendige krav. Diget har nogle steder sat sig op til 20 cm.

Bestyrelsen for digelaget, som ejer diget, har derfor anmodet kommunen om at forestå og betale for reparationerne. Det skønnes, at udbedringen vil koste mellem 2 og 2,5 millioner kroner.

I stedet for at lægge denne økonomiske byrde på de omkring 200 grundejere, der indgår i digelaget, har kommunen besluttet at tilbyde at lægge ud for finansieringen.

Denne beslutning betyder, at reparationerne kan påbegyndes straks, hvilket er nødvendigt for at sikre diget inden næste stormflodssæson, som begynder den 1. oktober.

Digelaget har over årene valgt ikke at opkræve penge fra grundejerne til vedligehold af diget. Dragør Kommune har så som grundejer alligevel valgt at betale sin andel på 65.000 kroner til digelaget – det svarer til, hvad kommunen bruger på Sydstrands- og Søvangsdigerne. Dette beløb er så blevet brugt til det løbende vedligehold.

Ved en genopretning og overtagelse af diget skønner kommunen, at der fremover skal sættes 150.000 kroner af til posten.

Penge fra kommunekassen

Kommunen finder pengene til både reparationer og til rådgivning og juridisk hjælp i forbindelse med den sandsynlige overtagelse af diget.

Den post vurderer administration vil koste mellem en halv og en hel million kroner, så den samlede regning bliver mellem 2,5 og 3,5 millioner kroner.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at de 25 procent af vedligeholdet, som kommunen uanset hvad skal betale – idet kommunen repræsenterer 25 procent af grundejerne i digelaget – skal findes ved en omprioritering i anlægsbudgettet, hvilket vil ske til august.

Her har administrationen foreslået at lægge oprensningen af Hovedgrøften eller omdannelsen af de kommunale bygninger til fjernvarme på næste års budget i stedet for.

Resten forventes p.t. finansieret af kommunekassen.

Hvis overtagelsen bliver en realitet – det fordrer, at digelaget siger ja, samt at der kan findes en juridisk farbar vej for overtagelsen – så vil udgifterne forblive en kommunal udgift. Hvis ikke, vil det være et kommunalt lån, som grundejerne løbende skal betale tilbage.

For nærværende har kommunen mulighed for at påbyde digelaget at udbedre diget og fastsætte bidrag, som opkræves hos digelagets medlemmer, skriver administrationen til politikerne. Den hjemmel gives i kystbeskyttelsesloven, men kommunen har aldrig gjort brug af muligheden.

Digelaget er nu blevet opfordret til at gå i gang med udbedringen hurtigst muligt – og samtidig er forhandlingerne om en fuld overtagelse af diget begyndt.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk