Vi har modtaget:

Dragør Kommune lever – og har det godt

Flemming Blønd gentager endnu engang i forrige nummer af Dragør Nyt (læs indlægget her, red.), at Dragør Kommune er på fallittens rand og et rent håndværkertilbud, må man forstå! Det passer selvfølgelig ikke. 

Ser man på nogle fakta, så klarer kommunen sig ret fornuftigt i sammenligning med de danske kommuner generelt.

Ser vi f.eks. på anlægsinvesteringer, ligger vi som nr. 41 blandt landets 98 kommuner, når vi ser investeringer per indbygger målt over 2019–2021. Med andre ord, så er der 57 kommuner, der ligger lavere, end vi gør. 

Tilsvarende gælder, hvis vi ser vi på langfristet gæld per indbygger. Her ligger vi med 10.013 kr. som nummer 38. 60 af landets kommuner har altså en højere langfristet gæld, end vi har i Dragør Kommune.

Ser vi på skoleområdet, ligger vi på en 8.-plads blandt landets kommuner, når vi ser på karaktergennemsnittet for skolernes afgangselever. 90 kommuner ligger dårligere placeret. Vi ligger med andre ord helt i top på kvaliteten af vores folkeskoler.

Dette blot som nogle få nedslag. 

Kommunens kassebeholdning (efter 365-dages-reglen) ligger i øvrigt ved udgangen af juli på ca. 85 mio. kr. – eller godt det dobbelte af den aftalte målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 40 mio. kr. Det svarer til knap 6.000 kr. pr. indbygger – også nogenlunde på gennemsnittet af de 98 danske kommuner.

Jeg har det fint med, at Flemming Blønd og Sydamagerlisten argumenterer for en sammenlægning med Tårnby Kommune, men lad os nu holde argumentationen på et sagligt og faktuelt niveau.

Det er for mig og Venstre i Dragør en rent politisk beslutning, om vi skal nedlægge kommunen. Der er intet aktuelt, der taler imod en fortsat selvstændighed mange år frem med en ansvarlig økonomi og et fortsat godt og solidt kommunalt serviceniveau, som jo også aktuelt sagtens tåler sammenligning med Tårnby Kommune – der i øvrigt p.t. budgetterer med et stort underskud på kommunens drift.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør
Kandidat til kommunalvalget

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk