Vi har modtaget:

Dragør Nordstrand 

Midt i et idyllisk villakvarter ligger en enkelt grund, som adskiller sig fra Dragørs andre byggerier. Hele grunden ligger hen som en tornerosekulisse, men uden den charme, som Disney-tegnefilmen trods alt viste.

Ejendommen ligger hen som losseplads. Hele matriklen har således væsentlige mangler og fremstår mest af alt som en dårligt administreret genbrugsplads.

Indtrykket af en forladt, forsømt og for området helt usømmelig ejendom – midt i et ellers pænt og idyllisk villaområde – fuldendes, når man til oplevelsen lægger, at hele grunden flyder i affald – glas, metal, gamle cykler og meget andet. Sidst suppleret med et vrag af en sejlbåd, som aldrig kommer til at sejle igen efter 30 års oplægning.

Dragør Kommune har adskillige gange forsøgt at formå ejeren til via hendes advokat at rydde op. For et år siden resulterede det i lidt omflytning af skrotbunkerne, men ellers intet.

For kommunen gælder Byggeloven, og her nævnes i §14:

Ifølge Byggelovens §14, stk. 1 »skal bebyggelse, ejendommens ubebyggede arealer og derpå værende indretninger holdes i forsvarlig stand, således de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.«

For kommunen vil det være op ad bakke at påpege overfor en domstol, hvad sømmelig stand indebærer. Det er en meget diffus bestemmelse. Men for de mange naboer er det en daglig pestilens, som ydermere nedsætter deres boligers salgsværdi. 

Naboerne har gennem adskillige år forsøgt at få kommunen til at agere.

Kommunen er bundet af byggeloven, men er hver gang rykket ud med rottefænger m.m. ved behov.

Jeg vil nu med forvaltningen drøfte muligheden for at gå rettens vej.

Vi skal finde en løsning for naboerne.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Det kan snart være slut med at skulle kæmpe om de gode pladser til valgplakaterne. Arkivfoto: TorbenStender.

Sydamagerlisten vil forbyde valgplakater

Sydamagerlisten vil reducere visuel forurening og CO2-udslip ved at forbyde valgplakater i Dragør. Læs mere

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Der er trængsel ved håndvasken

Borgerne i Dragør kæmper for butikslivet og udfordrer lokalpolitikernes beslutningsvilje Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk