Vi har modtaget:

Dragør Nordstrands Digelag

Er borgerinddragelse omkring diget nu en by i Rusland?

Dragør Kommune har lige gennemført en arkitektkonkurrence med tre deltagere om udviklingen af Dragør som klimarobust kystkommune, og bedømmelsesudvalget har udnævnt rådgiverholdet Arkitema/COWI som vinder. 

Forslaget herfra til strækning 1 på Nordstranden afviger helt fra de fremsendte borgerønsker, og det synes som om, borgerinddragelse er en by i Rusland.

Forslaget går ud på totalt at ødelægge den smukke dejlig bugt, der er skabt efter udvidelsen af lufthavnen. Vi har nu en beskyttet bugt med mange daglige brugere såsom kajakroere, optimistsejlere, surfere og folk, der bader året rundt fra vore badebroer. Ligesom vi har mange mindre motor- og sejlbåde ved broerne. Men efter forslaget vil der kun være en 50 m bred lagune nærmest land (jf. side 21 i bedømmelsesrapporten). Nordstrandsbroen, som vi lige har betalt privat, er 200 m lang. 

I 1992 blev der opført et dige ved Dragør Nordstrand. Og de berørte grundejere måtte betale store summer for at få diget opført. Der blev stiftet et digelag, og digelagets bestyrelse består i dag af: Claus Brixmark, Gert Gudbjerg, Søren Hvalsø, Eik Dahl Bidstrup (inhabil lige nu) samt undertegnede, Niels Anthonisen (formand). Vi er 185 medlemmer.

Efter forslaget skal der nu laves opfyld og skabes forland/barriereøer med to små gennemløb til frisk vand. På nuværende tidspunkt er der allerede lugtgener nær lufthavnen, og det ville blive slemt med det fremsendte forslag, der vil give os en ulækker, smal, ubrugelig lagune med meget lavt vand.

Vi har to anbefalinger

Bestyrelsen for Dragør Nordstrands Digelag ønsker selvfølgelig en passende forsvarlig kystsikring, og derfor anbefaler vi følgende:

På kort sigt: Ønsker vi at følge de to andre teams, der har foreslået en gradvis fremgangsmåde. De har haft eksperter med på råd og er meget mere i overensstemmelse med vore ønsker. Vi ønsker en behersket forhøjelse af vores dige nu med udbygning af forland og den igangværende stenbeskyttelse af digets forside, hvor vi så – måske i 2050 – tager stilling til, hvad der videre skal ske. Udviklingen er svær at forudsige både teknologisk og klimamæssigt, men det er vigtigt at beskytte værdierne i vores dejlige bugt, der ligger i læ bag lufthavnen i nord, og ved Dragør Havn i syd, og med Peberholmen i øst. Vi vil følge udviklingen nøje og er parat med de langsigtede løsninger i værktøjskassen (jf. side 30 i bedømmelsesrapporten).

På lang sigt: Følges udviklingen, og i værktøjskassen er der mulighed for at tilpasse forholdene ved at etablere et smalt stenrev godt ude fra kysten for at bryde eventuelle bølger. Det kan etableres med gennemsejlingskanaler og vil give god vandudskiftning. Og den dejlige bugt vil stadigvæk være bevaret til alle de daglige brugere. Vi ønsker en gradvis forhøjelse af vores private dige kombineret med en gradvis opbygning af forlandet (naturen har allerede startet den proces) og senere et kunstigt stenrev, der giver ny biodiversitet.

Vi ønsker at bevare de store værdier, vi har i de nuværende forhold. Hvis man vil lave strandøer i Dragør, kan det meget bedre udføres syd for fortet ved badeanstalten

Et billigere forslag 

Denne gradvise udvikling vil kun koste en tiendedel af det fremsatte forslag. Det fremsatte, meget dyre forslag vil også have store vedligeholdelsesomkostninger, ligesom der sikkert skal ske dyre sandfodringer eller høfdesikringer. Strømmen i sejlrenden er stærk nu, efter Øresundsbroen kom. 

Der er desværre ikke lavet brugbare tekniske og økonomiske konsekvensberegninger på forslaget (jf. side 21 i bedømmelsesrapporten). Men det er væsentligt billigere for os nu med bestyrelsens forslag, og så kan de kommende generationer også få lov til at bestemme og betale udviklingen. 

Det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer den økonomiske fordeling og belastning, og vi i digelaget går ind for en solidarisk løsning. Vi er glade for hele Dragør. Men økonomien vil altid spille en rolle.

Nu skal der udarbejdes en fysisk, strategisk udviklingsplan, hvor Dragør Kommune sammen med Arkitema/COWI skal bearbejde alle forslag og idéer fra konkurrencen. Dette skal ske i dialog med Dragørs borgere, så vi håber, det vil ske nu, og vil følge udviklingen nøje. Man kan frit tage idéer og tanker fra alle projekter og lytte til os borgere, så vi håber, man vil følge vores forslag.

Er du enig?

Hvis man vil tilslutte sig ovenstående eller har bemærkninger hertil, er man meget velkommen til at sende en e-mail med navn og adresse til: niels@anthonisen.dk – bestyrelsen ønsker så megen borgerinddragelse som muligt.

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen

Diger på Nord

Konflikt mellem lokale og nationale interesser i kampen mod vandmasserne Læs mere

Efter udmelding fra Transportministeriet er der kommet lidt større klarhed om, hvilke muligheder der er for kystsikringen i Dragør Kommune. Arkivfoto.

Her er statens planer for diger

To muligheder er i spil, når arbejdsgruppen om kystbeskyttelse af København skal komme med deres anbefalinger for Dragør

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk