Vi har modtaget:

Dragør SeniorBo – hvad nu?

På vegne af Dragør SeniorBo vil vi gerne ønske til lykke med valget af den nye kommunalbestyrelse og efterfølgende konstituering af et nyt politisk flertal. Vi ser med glæde, at der blandt andet er fokus på etablering af seniorbofællesskaber i vores kommune, og efterlyser, at det her og nu besluttes, hvor og hvordan der i løbet af et til to år kan opføres et par fællesskaber. Ligeledes efterlyser vi en langsigtet strategisk plan for boligbyggeri for seniorer generelt, herunder også plejekrævende ældre – grupper, som vil komme til at »fylde« mere og mere i de kommende år (jvf. COWI-undersøgelsen om demografi for et par år siden).

Dragør SeniorBo har gennem de sidste par år arbejdet målrettet på at bygge vores forening op og på at få medlemmer – ikke noget problem, vi er mange, som ønsker bofællesskaber. Læs på vores hjemmeside om vores visioner og baggrund og om arbejdet gennem de sidste to år m.v. – ikke mindst det spændende oplæg om seniorbofællesskaber i Danmark, som blev præsenteret på vores generalforsamling.

En hovedopgave har været arbejdet med at finde egnede byggegrunde, som jo er et stort problem i Dragør. Vi har været forbi jægervejsgrunden, engvejsarealet og Søndre Tangvej m.fl. 

Senest har vi indledt et interessant og konstruktivt samarbejde med ejerne af en ejendom i St. Magleby om køb af en matrikel i tilknytning til deres gård. De vil gerne sælge til os og bygge seniorboliger.  Vi har af ejerne fået oplyst, at der i forbindelse med salg af et tilsvarende areal tidligere er givet landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehuse. Denne tilladelse er givet af Dragør Kommune tilbage i maj 2013. Vi har dokumentation for denne og tænker, den kan danne præcedens.

SeniorBo vil på denne baggrund gerne anmode om, at kommunen snarest muligt udsteder en tilsvarende landzonetilladelse, så der kan opføres et seniorbofællesskab på det pågældende areal. Vi samarbejder med ejerne om denne model og ser frem til at kunne realisere den snarest. I vores henvendelse til Dragør Kommunalbestyrelse/Klima-, By- og Erhvervsudvalget (tidl. BEPU) har vi lagt vægt på præcedens og samarbejdet med ejerne, som har givet deres skriftlige tilsagn til vores samarbejde.

Som tidligere nævnt vil vi også gerne anføre, at SeniorBo opfordrer til oprettelse af en politisk nedsat arbejdsgruppe, der får til opgave at se på behovet for forskellige typer af boliger i kommunen, herunder seniorboliger og fællesskaber – både på lang sigt, men ikke mindst på den  korte bane.

Vi håber på hurtig behandling af landzonetilladelsen, så vi kan komme videre med vores planer, og på at få nedsat en arbejdsgruppe hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Niels Strange og Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo
www.seniorbo2791.dk

Vi har modtaget: Affaldssektoren og ARC

Borgmester Kenneth Gøtterup forklarer i dette debatindlæg, hvad der er op og ned i problematikken med ARC og planerne...

Vi har modtaget: Må man klage over Vierdiget-broen?

Kenneth Olsen har skrevet et debatindlæg om klagebehandlingen i Kystdirektoratet. Læs mere

Vi har modtaget: DF i Dragør er ændret

Jørgen Honoré fra Dansk Folkeparti – København – Amager – har skrevet et indlæg om partiets nye struktur.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2023 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk