Vi har modtaget:

Elbiler og ladestandere

Først og fremmest vil jeg understrege, at jeg udtaler mig som ingeniør og medlem af den af regeringen nedsatte tværministerielle arbejdsgruppe om elbiler, hvor jeg fungerer som ekspert.

At sætte ladestandere op kan være en yderst kostbar affære, specielt når disse i større tal skal opsættes i forbindelse med parkeringspladser.

Dengang, da man dimensionerede elkabler i jorden og trafostationer, var der ikke tanke om en betydelig forøgelse af strømstyrken, der skulle sendes gennem disse kabler og stationer. Men her spiller det stigende antal varmepumper en betydelig rolle.

Når strøm sendes gennem jordkabler, så er der typisk en begrænsning på hvor meget strøm, der kan sendes. Derfor sætter man intelligente ladestandere op, som fordeler den strøm, der er til rådighed, på det antal tilsluttede elbiler, hvorved ladetiden dermed mangedobles. Det betyder, at der skal lades længere, hvilket så blokerer parkeringspladser.

En slange kan for eksempel ikke levere mere vand, end tykkelsen giver lov til. Sådan er det også med kabler.

For at levere nok strøm, så biler kan lades hurtigt, så skal der lægges nye kabler og opsættes kraftigere trafostationer. Det kan betyde dyrt jordarbejde der, hvor man har tænkt sig at opsætte ladestandere. Det vil også betyde, at der ingen parkeringspladser vil være i flere måneder, mens arbejdet foretages, og traditionelle biler ikke kan parkere.

Dette kommer til at koste rigtig mange penge, så derfor foreslår jeg at oprette kraftige lynladestandere for eksempel der, hvor busholdepladsen er på havnen, ved svømmehallen og andre centrale steder. Sætter man for eksempel seks dobbeltladere op, så kan man lade 12 biler inden for en halv time. Dermed kan man begrænse udgifterne og fastholde parkeringspladser.

Desuden er det væsentligt at tage hensyn til oversvømmelser. Saltvand og spændinger på flere hundrede volt harmonerer ikke så godt med hinanden.

Der skal ikke herske tvivl om, at traditionelle biler fortsætter med at køre i rigtig mange år, også når benzin koster 16 kr. pr. liter, og afgiften fordobles, indtil der er fundet mere smarte løsninger.

Man kan sagtens nedsætte CO2-udledningen allerede nu – ved at lade være med at presse forankørende biler, gasse op og bremse hårdt, ved at holde afstand og overholde hastighedsbegrænsninger, lade bilen rulle, når lyset er ved at skifte til rødt – og ved kun at bruge bilen, når det absolut er nødvendigt.

Med venlig hilsen
Thomas Krebs
Strandlinien 31

Vi har modtaget: Det er et klimavalg!

Michael Rachlin, spidskandidat for Radikale Venstre, har indsendt et debatindlæg om klimapolitik. Læs mere

Vi har modtaget: Ladestandere i Dragør

Anne Funk (O), medlem af By-, Erhvervs- og Planudvalget samt kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ladestandere...

Vi har modtaget: Klima- og miljøcenter på rådhuset

Kim Grønved Nielsen, spidskandidat for SF, har indsendt et debatindlæg med tredje del af SF's klimaplan. Læs...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk