Vi har modtaget:

Fartdæmpende foranstaltninger 

For snart 5 år siden indgik beboerne på Strandjægervej en dialog med forvaltningen i Dragør omkring dødskørselslignende tilfælde på vejen. Vi investerede i radarovervågning og registrerede hastigheder på op imod 90 km/t. – endda også mens der var vejarbejde i den ene side af vores blot fem meter brede vej. Vi investerede ydermere i professionel rådgivning fra en trafikplanlægger, og med en saglig argumentation i hånden fik vi lov til at montere plastbump, som er godkendt af Vejdirektoratet og alle øvrige myndigheder.

Vejen blev til en 30 km/t.-zone, og siden montagen er der ikke sket nogen uheld, lige som farten dokumenterbart er sænket til et niveau tilpasset omstændighederne, så ingen kommer til skade. Kommunen har bakket op om nødvendigheden og har nu monteret tre asfalterede vejbump ud for Omsorgscenteret Enggården og vores viceborgmester Peter Læssøes bolig i nummer 14. 

Møllevej har også fået fartdæmpende bump, og vejen er omlagt, så den er trafikalt sikker i krydset mod Krudttårnsvej, og desuden er også Stationsvej blevet sikret. 

Vores erfaringer med bumpene er, at de er ubehagelige at køre over – og at de virker 100% efter hensigten. 

Der er nogle, der synes, at det er ubehageligt at køre på cykel og knallert hen over vejbumpene, men de glemmer, at de slipper for at blive påkørt forfra eller bagfra af en bil, når de langsomt passerer bumpene. Der er ikke opstået person-uheld, og de betænkninger ift. skader på vejen, som der står anført som betænkning i By-, Erhvervs- og Planudvalgets dagsorden pkt. 9 – til mødet, som afholdes i dag, onsdag den 7. april, er ubegrundede. 

Vi har ikke oplevet gener ifm. snerydning (en pullert anviser placeringen af bumpet), tillige er det snerydningskøretøjets ansvarsforsikring, der skal betale en eventuel skade på et bump, der skrabes væk. Fartdæmpende foranstaltninger etableres kun i tilfælde af egentlige dødsfald. Dette opstår, hvis en person påkøres af en bil med +30 km/t. 

Kommunen afsatte 100.000 kr. om året til trafiksikkerhed, da vi arbejdede med sagen, og vi var enige om, at beboerne på Strandjægervej selv projekterede og betalte for den nødvendige undersøgelse og dokumentation samt etablering, da sløjfede planlagte sikringstiltag på udsatte steder ellers ville øge risikoen for uheld for skolebørnene. 

Mit råd er, at I, der måtte ønske reduceret hastighed, arbejder konstruktivt sammen med forvaltningen – de har ikke midler til fartdæmpning på jeres vej, men I er velkomne til at kopiere vores sag, som I kan indhente aktindsigt i ved at rekvirere den hos kommunen. 

Reglerne er meget kort: En fartdæmpende foranstaltning skal være oplyst af en gadelampe og skal placeres med 75 meters afstand iht. gældende regler. 

Såfremt I ønsker politisk argumentation, kan I kontakte Peter Læssøe – han har indsigt i nødvendigheden og argumentationen – vi har ikke andre politisk aktive på vejen. Det er værd at bemærke, at Peter endnu ikke har fået etableret fartdæmpende foranstaltninger på Højvejen ud mod de fredede strandarealer, hvor der ellers også, dokumenterbart, køres alt for stærkt. 

Der er snart kommunalvalg, og jeg er sikker på, at de af jer, som ønsker at udvise samfundssind ved at reducere risikoen for påkørsler, vil kunne skabe en god og meningsfuld dialog med politikerne og deres rådgivere i denne periode. 

Med venlig hilsen
Michael Johst
Mediator/Civilingeniør
Strandjægervej 59

Det er nu blevet besluttet, at der skal etableres cykelbaner på Vestgrønningen. Arkivfoto: Thomas Mose.

Konservative i sjældent mindretal

Nu kommer der cykelbaner på Vestgrønningen. Flertallet sørger for nogle nye parkeringspladser, men ikke alle erstattes Læs...

Er der lys for enden af tunnellen?

Renoveringskaos: Dragør Kommunes projekt over tid og budget Læs mere

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk