Morten Dreyer.
Morten Dreyer.

Vi har modtaget:

Høringen om Engvej er nu slut

18 indkomne høringssvar skal behandles i By-, Erhvervs- og Planudvalget i næste uge

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni at sende det indledende idéoplæg til arealudvikling af engvejsarealet i høring. 

Da høringsperioden udløb den 30. september, var der indkommet i alt 18 høringssvar.

Af disse 18 høringssvar er de seks fra organisationer, foreninger og politiske partier – og resterende fra berørte borgere i Dragør Kommune.

Fra privatpersonernes svar kan udlæses en generel enighed om, at engvejsarealet burde forblive et grønt åndehul i Dragør, og at en boligudvikling af det pågældende areal vil påvirke de trafikale forhold i området i en negativ retning.

Desuden er modtaget en underskriftsindsamling indeholdende 1.177 underskrifter.Den privatinitierede underskriftsindsamling »Nej tak til boliger og aktivitetspark på Engvej, Dragør« er en protest mod de foreslåede planer for området. Indsamlingen indeholder personlige oplysninger, og fremgår derfor ikke som bilag til dagsordenspunktet.

Administrationen anbefaler, at By-, Erhvervs- og Planudvalget drøfter høringssvarene, og at der i den forbindelse tages stilling til, om – og i givet fald på hvilke punkter – høringssvarenes indhold skal have indflydelse på projektet og den videre proces.

Derudover anbefaler administrationen, at der herefter træffes beslutning om at iværksætte udarbejdelse af trafikanalyse, plananalyse samt tekniske undersøgelser med henblik på fremlæggelse af en sag om analyseresultaterne samt valg af principper for udbud.

Sagen vil kunne forventes fremlagt i første kvartal næste år.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk