Emma og Jens Andersen i Kampensgade 4. De ses i forhaven ud til Strandlinien. 1935. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Emma og Jens Andersen i Kampensgade 4. De ses i forhaven ud til Strandlinien. 1935. Foto: Historisk Arkiv Dragør.
Lokalhistorisk tema – historien bag:

Kampensgade

Kampensgade hed tidligere Snaregade. 

Det er vanskeligt at give et bud på husenes alder.

Formodentlig har den nordre side hørt sammen med ejendommen Strandstræde 2 og Strandgade 35 som en del af et gårdkompleks og er nok først engang i 1700-tallet blevet til selvstændige beboelser.

Det lille hus på hjørnet af Strandlinien og Kampensgade (nummer 4) var i nogle årtier omkring år 1800 bopæl for Dragørs berømte bygmester, Johan Hendrich Blichmann. Huset er dog ikke opført af Blichmann selv, for det blev ombygget i flere omgange i 1800-tallet, efter hans død. Men Blichmanns hjem har sikkert været et lige så beskedent hus, på trods af, at han i Dragør byggede nogle af byens største og mest markante bygninger.

Efter Blichmanns tid, havde beboerne naturligt nok maritime erhverv: Stymand, lods og matros. Arbejdspladserne lå jo lige på den anden side af gaden.

I årene omkring 1900 rummede bygningen en lille tøjforretning.

 

Serien lokalhistorisk tema bringes i samarbejde med Historisk Arkiv Dragør.

Læs flere historier på lokalarkivets hjemmeside www.dragoerhistorie.dk

På grund af coronavirus-situationen skal man bestille tid inden besøg på Historisk Arkiv. Det kan gøres på: lokalarkivet@dragoer.dk

Man kan også ringe på telefon 32 89 03 29, men personale og frivillige er kun på arkivet i begrænset omfang og derfor ikke altid tager telefonen.

 

Kampensgade set mod øst med lodshuset og lodstårnet i baggrunden. I venstre side ses et udhus til Kampensgade 2 og Kampensgade 4. Til højre anes lidt af Strandstræde 6. Med åbent vindue ligger Kampensgade 3. 1944. Foto: Bertel Møller – Historisk Arkiv Dragør.
Kampensgade set mod øst med lodshuset og lodstårnet i baggrunden. I venstre side ses et udhus til Kampensgade 2 og Kampensgade 4. Til højre anes lidt af Strandstræde 6. Med åbent vindue ligger Kampensgade 3. 1944. Foto: Bertel Møller – Historisk Arkiv Dragør.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk