Plancheudstilling om fremtidens klima- og kystbeskyttelse står for øjeblikket til fri beskuelse ved tennisklubben i Søvang. Og foreløbig er der blevet udvist stor interesse for at studere projektet, som vil få stor indflydelse på fremtidens liv i kommunen.
Plancheudstilling om fremtidens klima- og kystbeskyttelse står for øjeblikket til fri beskuelse ved tennisklubben i Søvang. Og foreløbig er der blevet udvist stor interesse for at studere projektet, som vil få stor indflydelse på fremtidens liv i kommunen.
Vi har modtaget:

Klima- og kystsikring

»The end of the beginning«

2020 har grundet corona på mange måder været et lukket år. Men bag kulisserne er der sket store ting – blandt andet med kommunens fremtidige klima- og kystsikring.

Tre rådgiverteams blev udvalgt til – og betalt for – at komme med forslag til, hvordan fremtidens vandsikrede Dragør Kommune skal tage sig ud.

Store møder med rådgiverhold, klimaambassadører og bedømmelsesudvalget lod sig faktisk gøre på trods af corona – næsten til det sidste.

Diskussionen har stået på i årtier, og jeg synes, Churchills ord rammer fint:

»This is not the beginning of the end – this is the end of the beginning.«

Borgerinddragelse måtte foregå virtuelt

Desværre måtte vi grundet corona aflyse det, der skulle have været det store borgermøde i november. I stedet for gav vi borgerne mulighed for at stille spørgsmål til kommunen i et tidsrum på de sociale medier. Alle disse svar blev sammenfattet og indgik som overvejelser i den samlede vurdering, inden bedømmelsesudvalget indgav sin anbefaling.

Dragør som foregangskommune

Men hvorfor ikke bare komme i gang med at skovle noget jord op?

Det er fristende, men vi har store natur- og boligværdier, og vi ønsker, at hver gang vi tager noget fra naturen, skal vi give mindst lige så meget tilbage. Formålet er at sikre kommunen og samtidig øge herlighedsværdien – også for fremtiden borgere.

Takket være en donation fra fonden Realdania og støtte fra Miljø- og Fødevare-ministeriet har vi haft en konkurrence om fremtidens klima- og kystsikring. Både fonden og ministeriet ønsker at følge Dragørs erfaringer tæt, for med vores 13 km lange kyststrækning har vi meget forskelligartede udfordringer med at sikre kyst, boliger, natur og infrastruktur. Det er erfaringer, som bidragsyderne forventer at få stor gavn af i forhold til de mange andre kommuner, som er mindst lige så udsatte som os i Dragør.

Den videre proces

Efter bedømmelsesudvalgets indstilling den 27. november ligger opgaven med at skrive en indstilling sammen til brug for det videre forløb.

Derefter skal kommunens forvaltning formulere en politisk sag, som skal til udvalgsbehandling i februar. Så har den samlede kommunalbestyrelse temamøde herom den 4. marts. Og endelig forventer vi, at kommunalbestyrelsen tager sin beslutning om valg af projekt og rådgiverhold til kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts.

Radiotavshed frem til marts

Det er en lang proces, men det er også store planer, vi har gang i.

Arbejdet i bedømmelsesudvalget har været uhyre spændende – for hvornår kan vi som politikere være med til at tage beslutninger, som rækker flere generationer frem?

Men lige nu er der radiotavshed. Vi kan som politikere desværre ikke være med i debatten frem til marts, når den samlede kommunalbestyrelse har taget sin beslutning. Det vil sige, at vi gerne svarer på faktuelle spørgsmål omkring projektet, men vi kan endnu ikke pege på et vinderteam.

Staten bør bidrage

Vi har sat 125 mio. kr. af til første etape af klimasikringen.

Lige nu forsøger vi på forskellig vis at lægge pres på regeringen til at være med, da vi mener, at der er tale om en samfundsopgave.

Hvordan den endelige finansieringsmodel skal se ud, er derfor ikke politisk vedtaget, og det er en proces, som skal sættes i gang senere i 2021.

Mere viden om klima- og kystprojektet

Lige nu gæster plancheudstillingen Søvang ud for tennisklubben, og den skaber fortsat en berettiget stor interesse.

På kommunens hjemmeside er der et større tema med rådgiverholdenes komplette forslag, borgerinputs gennem de sidste to år og meget mere. Her er nok læsestof til hele julen!

Læs på www.dragoer.dk »Kystbeskyttelse – status på konkurrencen«.

Tak til alle aktive borgere for jeres gode forslag, som har været med til at skærpe rådgiverholdenes forslag.

Det er næsten ikke til at holde ud, at vi skal vente til marts med officielt at melde et vinderprojekt ud, men sådan er konkurrencebetingelserne. Også rådgiverholdene holdes på pinebænken frem til marts 2021.

Med venlig hilsen

Ebbe Kyrø

Kommunalbestyrelsesmedlem for liste T, medlem af Økonomi- samt By-, Erhvervs- og Planudvalget, formand for §17, stk. 4-udvalget om Klima- og Kystbeskyttelse og medlem af bedømmelsesudvalget om Klima- og Kystbeskyttelse

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk