Vi har modtaget:

Kommunen er til for dig!

For mindre end et år siden, sagde min alderdomssvækkede far, at nu ville han gerne på plejehjem. På daværende tidspunkt havde min far besøg af hjemmeplejen mindst seks gange i døgnet i eget hjem og var visiteret til madordningen.

Jeg kontaktede visitator til plejeboliger i kommunen, der besøgte min far samme dag. Inden dagen var omme, havde min far tilbud om plejebolig i det kommunale plejehjem, han ønskede.

Da min far er frisk i ånden, og jeg vidste, at der ville åbne et friplejehjem bare tre km fra hans hjem, foreslog jeg, at han besøgte det nye friplejehjem.

Det blev et succesfuldt møde imellem min far og lederen.

Mindre end 14 dage efter min far ønskede at komme på plejehjem, flyttede han ind som nummer tre beboer på et spritnyt friplejehjem. Jeg er dybt taknemlig over, hvor hurtigt det gik, og hvor tryg han er i dag, hvor han ikke kunne have det bedre.

Et af mine budskaber med min personlige historie er, at min far, og vi som pårørende, er heldige, at han bor i en stor kommune som Aalborg, hvor hjælpen bare er et telefonopkald væk – hvor telefonen altså bliver taget, og hjælpen sker hurtigt og målrettet den enkelte borgers behov!

I Dragør Kommune har vi Omsorgscenteret Enggården – som er plejeboliger, og efter min mening burde hedde plejehjem og ikke »center«.

Som borger i kommunen kan du altså visiteres til en plejebolig, som typisk vil være på Enggården.

Men hvad, mange glemmer, er, at er du visiteret, er der frit valg om, hvor du vil bo og skrives op – uanset om det er et kommunal drevet pleje-hjem eller et privat drevet friplejehjem – uanset om du ønsker at bo på den anden side af kommunegrænsen. Der er altså frit valg, når det gælder, hvor man vil bo, hvis man er visiteret til en plejebolig.

Udfordringen for Dragørs borgere, der får behov for enten hjemmepleje eller plejebolig er, at vi ikke er så stor en kommune, at vi har målrettede tilbud til den enkelte borger inden for kommunegrænsen. Alene Enggården har alt for få pladser til demensramte borgere – til at opfylde behovet for disse særligt plejekrævende pladser.

Jeg vil arbejde for, at Enggårdens – Plejehjem – bliver ombygget til et decideret demensplejehjem og får de fornødne ressourcer og ansatte til at skabe en værdig omsorg og pleje for beboerne der.

Samtidig vil jeg støtte et nyt friplejehjem på Sydamager, hvor kommunens plejekrævende borgere på lige fod med andre kan visiteres til boliger.

Det er vigtigt, at vi den sidste tid, vi har i livet, er trygge og har det godt. Det er vigtigt, at vi er i gode omgivelser og modtager en pleje, der matcher vores behov for en individuel sundhedsfaglig, social og omsorgsfuld indsats.

Endelig ønsker jeg at arbejde for, at der etableres et hospice på Amager. Behovet for hospicepladser, tror jeg, er langt større, end det antal pladser der er til terminalt syge mennesker.

Vi taler generelt om ældre borgere, som om de er en homogen gruppe, der med tiden bliver affældige og en byrde for samfundet. Faktum er, at der naturligvis er større sandsynlighed for, at vi med stigende alder, relativt set får behov for lidt støtte og hjælpemidler, men samtidig er vi ligs så forskellige som »ældre« som i alle andre livsfaser. Men de fleste seniorer er friske, selvhjulpne, særdeles aktive og har overskud langt op i årene. Og heldigvis er det de færreste mennesker, der får behov for meget hjemmepleje eller en plejebolig.

Vi kan altså alle rammes af en ulykke, handicap eller sygdom – og det er uanset alder. Så hvis uheldet er ude, og du eller din pårørende rammes af demens, ulykker, psykisk og social sårbarhed, uhelbredelig sygdom eller handicap, så er det altafgørende, at vi som borgere hurtigt får en målrettet, individuel og bedstmulig sundhedsfaglige hjælp og støtte. Det gælder i eget hjem, men i lige så høj grad i din sidste bolig.

Derfor når du skal sætte dit kryds til kommunalvalget den 16. november, så er jeg din stemme til en stærk kommune – en sammenlagt Sydamager Kommune – der er til for dig som borger.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Uafhængig kandidat for Liste Anne Grønlund til Kommunalvalg 2021

Et godt resultat

Tak for opbakningen til Venstre ved europaparlamentsvalget Læs mere

De3Måske4 stillede op til koncerten på Enggården som en duo. Foto: Lions Dragør.

Beboerkoncert på omsorgscenter

Hyggelig Lions-koncert på Enggården Læs mere

Stor opbakning til valgplakater

Tradition sejrer over grønt forslag i Dragør Kommune Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk