46 borgere har fået frataget 364,3 timers hjælp

Kommunen er i gang med at gennemgå den hjælp, som ældre borgere får, og de første resultater viser, at borgerne har fået frataget en hel del hjælp. Kommunen forventer at spare i snit 20 procent på hjemmehjælp til kommunens borgere

Af Rasmus Mark Pedersen

De fleste historier kan beskrives fra flere sider. Således også denne.

Dels set fra de 46 borgere, der oplever helt konkrete forringelser i den hjælp, de i dag modtager i deres hverdag. 

Dels set fra administrationens side, hvor udgifterne til ældrepleje over flere år er løbet løbsk, og man nu har fundet en metode til at holde udgifterne i ro – samtidig med, at borgerne får den hjælp, de har ret til, men heller ikke mere. 

På den ene side er det en mulig forringelse af livskvalitet. På den anden side er det en succes, da kommunen tidligere forventede et merforbrug på den private hjemmepleje på fire millioner kroner om året.

20 procents besparelse

Hjemmeplejens visitator er p.t. i færd med at besøge alle, der modtager hjemmehjælp for at se, om de får for lidt eller for megen hjælp. 

Det sker som et led i projektet »Styring og visitation i hjemme- og sygeplejen«, som består af tre spor: ny styringsmodel, ændret visitationspraksis og ændret driftspraksis.

Projektet bliver gennemført med hjælp fra konsulenter fra BDO og har til formål at effektivisere hjemmeplejen og forbedre styringen af ressourcerne. De foreløbige resultater viser, at efter de første 46 borgeres hjælp er blevet gennemgået, så har kommunen kunnet spare næsten 20 procent af den hjemmehjælp, der blev givet, før borgernes hjælp blev gennemgået.

Halvdelen af de undersøgte borgere får hjælp fra den kommunale hjemmepleje, mens den anden halvdel får fra den private hjemmepleje. Begge steder er der blevet fundet besparelser, men det er specielt hos de private udbydere, der har været for mange timer. 

Her er nedgangen i timer efter den såkaldte revisitation på 26,4 procent, mens den er 13,6 procent på den kommunale hjemmepleje.

Ændringerne svarer til, at samtlige undersøgte i gennemsnit har fået frataget otte timers hjælp om måneden.

Når budgettal

Dragør Kommune regner med at nå målene i budgettet: »Det er administrationens vurdering, at effektiviseringsmålsætningen på hjemmeplejen kan indfries, såfremt en lignende reduktion i antal visiterede timer viser sig i revisitationen af de resterende borgere,« skriver de i en gennemgang af tallene til kommunalbestyrelsen.

Den igangværende revisitation er opdelt i to etaper: »Efter første etape evalueres, om de reviderede kvalitetsstandarder og indsatskataloger medfører et fald i antallet af visiterede timer samtidig med, at borgerne modtager den hjælp, som de har behov for,« står der også. 

Det er personer, der har fået under 10 timers hjælp om måneden, der har oplevet den største nedskæring forholdsmæssigt. Her er omkring halvdelen af borgernes timer blevet skåret bort. 

I forhold til timer i alt er det borgere med over 55 timers hjælp, som giver den største effekt i budgettet. Her er halvdelen af besparelsen nemlig blevet fundet. 

Nu hvor den politiske behandling af afrapporteringen er sket, så går hjemmeplejen videre med at vurdere hjælpen til alle andre borgere.

Dragør Kommune forventer at spare 20 procent på hjemmehjælpen til kommunens borgere. Foto: TorbenStender.
Dragør Kommune forventer at spare 20 procent på hjemmehjælpen til kommunens borgere. Foto: TorbenStender.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk