Vi har modtaget:

Kommunesammenlægning

Fordele og ulemper

Det er svært at overvurdere betydningen af den kommunalreform, der blev gennemført i 2007. 270 kommuner blev til 98, og mange lokalsamfund måtte sluge den lokal-patriotiske stolthed og slå sig sammen med dem på den anden side af hegnet.

Kommunalreformen er ikke en entydig succes. Ganske vist har man sparet på administration i de større kommuner, men rundt omkring i landet har det skubbet til en udvikling, hvor der er kommet længere mellem by og land. Det er en udfordring for hele Danmark, men om man kan lide det eller ej, så bliver udviklingen ikke skubbet tilbage. Tværtimod bliver der i disse år lagt tungere og tungere opgaver på kommunerne, og de kommuner, der kom igennem kommunalreformens »kattelem« og har en størrelse, der var passende for 20–25 år siden, får det svært. For ikke at sige umuligt.

Radikale Venstre har hele tiden haft den holdning, at prisen for »et selvstændigt Dragør« kunne blive for høj. En selvstændighed, der består i »friheden« til blot at skære dybere og dybere i kernevelfærden, er ikke en reel selvstændighed.

Vi vil gerne bruge den kommende valgkamp til at tale om, hvordan vi kan skabe en bæredygtig kommune – også økonomisk bæredygtig – og for os at se er der ingen vej uden om en kommunesammenlægning før eller siden.

Vi har inviteret nogle folk udefra til at sætte lys på, hvad der er realiteterne for kommunerne i Danmark i 2021. Det er kommunalforsker Roger Buch, der vil komme med et oplæg sammen med de to folketingsmedlemmer Katarina Ammitzbøll (C) og Kathrine Olldag (B). 

Kom, lyt og giv din egen mening til kende tirsdag den 31. august kl. 19 i aulaen på Dragør Skole.

Mødet er arrangeret af den radikale vælgerforening i samarbejde med Det Konservative Folkeparti i Dragør.

Med venlig hilsen
Michael Rachlin
Spidskandidat for Radikale Venstre, Dragør
www.radikale.dk/dragoer 

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk