Vi har modtaget:

Kulturhus på havnen

Folkene bag et kulturhus på havnen har i de seneste to år arbejdet hårdt og målrettet for at skabe et kulturhus i Dragør.

Det har primært været med Dragør Biografforening som ankermand. Men efterhånden er det blevet til et større samarbejde med repræsentanter fra Dragør Revyen, Museum Amager, Dragør Turistråd og repræsentanter fra Kunstrepublikken og Kunstfestivallen.

Dragør er kendt for et rigt foreningsliv. Men der er også mange borgere i Dragør, som ikke er medlemmer af en forening. Og her kommer kulturhuset ind med visioner om at være et åbent hus, der indbyder til fællesskab og aktiviteter på tværs af alder og tilhørsforhold.

Arbejdsgruppen har lavet et meget flot visionsoplæg, hvor de ikke blot kommer ind på alle visionerne, men også kommer godt omkring økonomien.

Her fremgår det, at gruppen ønsker at skabe et kulturhus, der skal være et kulturelt og socialt samlingspunkt – et sted, hvor både Dragørs borgere, erhvervsliv og turister kan nyde godt af de mange forskellige aktiviteter og arrangementer, huset vil rumme.

Det er blandt andet en biograf og en multifunktionel sal, som kan bruges til for eksempel teater, foredrag og koncerter. Derudover skal huset også rumme fleksible og multifunktionelle lokaler til udstillinger, arbejdende værksteder, møder, e-sport, undervisning og café.

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har sammen med vores bagland drøftet projektet og er positive stemt.

Med venlig hilsen
Anne Funk
Nuværende kommunalbestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti og kandidat til valget i november

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk