Vi har modtaget:

Kystsikring af Amager

De tre arkitekthold har den 6. november fremlagt deres forslag på kystsikringen af de cirka 13 km. Blandt andet på nettet, men desuden med plancher opstillet ved Dragør Havn – det er store, klare illustrationer med korte, forklarende tekster.

Ved den korte besigtigelse af disse opslag samt læsning af teksterne er det ikke noteret, hvilket arkitekthold det drejer sig om i den følgende beskrivelse og førstehåndsindtryk deraf.

Der er forslag, som viser et dige/dæmning fra hjørnet af lufthavnens sydlige hjørne og frem til Dragør Havn nord. 

Et glimrende forslag – her vil der med årene blive dannet en lille strandpark, som med kystnær tålelig plantering vil blive til gavn for fugle, faunaen samt med et rekreative område for Dragørs borgere.

Det eksisterende dige langs nordkysten kan hermed eventuelt fjernes, som det tidligere er blevet nævnt ved præsentation af forslaget.

Endvidere forslag, hvor havneområdet beskyttes med en ydermole/et dige, af oppumpet sand formodentlig, samt med forlængelse nord og syd fra havneområdet. 

Det vil blive et plus for havneområdet, til sikkerhed/gavn/nytte for de stedlige sejlbådsejere, samt besøgende sejlere (mod betaling, så klart). 

Dertil vil dette beskytte byen i en højvandssituation.

Det fremgår ikke af tekst –(kunne ikke finde noget, som beskriver) – om sikringen er langsigtet, dvs. 100, 500 eller 1.000 år eller mere ud i fremtiden. Det formodes dog, at de foreslåede kystsikringer er dimensioneret for langt ud i fremtiden, således at de ikke skal forhøjes af de kommende generationer.

Fra Dragør Fort og vestpå langs den sydvendte kystlinje frem til Aflandshage viser forslagene en mere eller mindre bearbejdet forstrand, med oppumpet sand formentlig.

En forstrand påtænkt at bryde/dæmpe en eventuel bølgepåvirkning på de eksisterende ældre diger ved en højvandssituation.

Det fremgår ikke, at de eksisterende diger bliver forhøjet.

Indtrykket, man umiddelbart får, er, at der her er tale om landskabsarkitektonisk bearbejdning af kystenlinjen frem for kystbeskyttelse.

Fra Aflandshage hen over markerne, videre gennem Kongelundsskoven og frem til Tårnby Kommune-grænse er det ikke gennemskueligt, hvad der er af forslag for øget kystsikring. 

Hvorvidt kystsikringsforslagene er kortsigtede (100-års) eller langsigtede på de enkelte delafsnit fremgår ikke af teksten på plancherne.

Ej heller om, hvornår de fremlagte forslag eventuelt senere skal udvides/forhøjes for at kunne modstå de forventede havvandsstigninger (klimabetinget) samt på lang sigt de forventede kraftige/længerevarende storme fra vest med følgende højvands-tilstande i Østersøen samt Køge Bugt og Øresund .

Derimod står der i teksten:

  • Strategi for successiv udvikling og udbygning
  • Dermed at anlægsudgifter fordeles over flere generationer
  • Langsigtede løsninger først om mange år
  • Beredskab med sandsække og watertubes.

Det er, hvad beboerne langs Sydstranden, området Søvang og videre frem til kommunegrænsen må være indstillet på i fremtiden. 

Sluttelig bemærkning

Åbenbart er, at alle tre arkitekthold, i deres forslag, har prioriteret Dragør Havn og by.

Dette er fuldt ud forståeligt. Her er største boligmasse samt værdier lokaliseret, og her bor majoriteten af Dragør Kommunes borgere.

De viste forslag for havn og by er langsigtede og visionære. En fornuftig disposition i kommunens økonomiske situation er prioriteret. Men samtidig også et eksempel på hvordan en lille kommune med få indbyggere, med en lang kyststrækning og trængt økonomi er nødsaget til at prioritere på delstrækninger af kysten – uanset konsekvenserne for de øvrige borgere i kommunen.

Derfor – det børe være en national opgave at kystsikre Danmark, især for områder som er af stor betydning for nationen.

Med venlig hilsen
Verner F. Stigsen 

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk