Vi har modtaget:

Lad os værne om de ældre

... og samtidig tage et ansvar

Vi vover pelsen med et indlæg om et område, der kan være mange følelser i. Men vi oplever, at der er vigtige grundlæggende værdier på spil i politikernes styring af kommunen. 

Covid-19 har præget 2020, og lige som alle andre kommuner har Dragør været udfordret med en blanding af regler fra staten, anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og andet. Og lige i disse dage er Dragør hårdt ramt af et stigende antal smittede. 

Vi glemte helt at evaluere, hvad der gik godt og mindre godt.

I foråret med første covid-19-bølge var vi alle usikre, og der var også en generel landspolitisk holdning til, at man ikke som politiker skulle stille spørgsmål ved, om de mange tiltag, der blev iværksat, var fornuftige. Sådan var det også i Dragør, og politisk har vi – inklusiv Konservative – sovet i timen. For vi valgte ikke over sommeren 2020 at lave en ordentlig evaluering af, hvad der gik godt og skidt. Så med andre ord – vi er nu her i bølge to udfordret i forhold til den kommunale service. 

Et eksempel på noget af det, der gik skidt sidst, er, at man uden tøven lukkede borgerservice ned og indførte tidsbestilling – med meget lange ekspeditionstider. Også længere end der var ved almindeligt fremmøde. 

Det betød, at der dels var flere ugers ventetid på at få en tid på rådhuset, og da andre kommuner lukkede op for personligt fremmøde – herunder også vores nabo i Tårnby – ja, så havde vi i Dragør stadig lukket, og vores borgerservice blev først åbnet, da Konservative rejste sagen. 

Et andet område var, at der blev indført restriktioner på Enggården, før end de nationale restriktioner kom, og flere ældre oplevede ensomhed. 

Der var dog også positive tiltag som for eksempel bestilling af bøger på biblioteker til afhentning.

Nu gentager historien sig

På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev kommunalbestyrelsen forelagt en sag om, hvordan Enggården og ældreområdet generelt skal håndteres over julen, hvis der kommer udfordringer med sygemeldinger hos personalet. 

På den ene side kan man sagtens stille sig på den positive ølkasse og holde talen om, at det er rettidig omhu fra forvaltningen. 

På den anden side, så har forvaltningen rig mulighed for at håndtere en krisesituation inden for deres rammer, og vi skal ikke som politikere – efter vores opfattelse – på forhånd sige ja til dårligere service for vores ældre medborgere.

Sagen handler nemlig om, at ældre borgere på plejehjemmet kan have besøg af en person i deres bolig, og så er der indrettet særlige besøgsstuer, hvor den ældre  kan have besøg af børnebørn eller flere af egne børn. Det, det kræver for at opretholde denne service, er, at de ældre følges af et personale hen til det særlige rum – og så almindelig rengøring i rummet, som på resten af Enggården.

Forvaltningen har så bedt politikerne om et mandat til, at man, i tilfælde af udfordringer over jul og nytår med antallet af personaler på arbejde, kan lukke for disse besøgsrum – og dermed lukke for, at den ældre borger kan have besøg af sin nærmeste familie i julen. 

Muligheden for kommunal stramning kommer samme dag, som Sundhedsministeriet beder kommunerne om at sikre lempeligere vilkår ved besøg. 

Den ældre i centrum før systemet

Konservative stemte imod – som de eneste – at give forvaltningen denne helt ekstraordinære bemyndigelse. Det gjorde vi af flere årsager. For det første er vi bekymret for, at når der først ligger et politisk mandat, så er der også stor risiko for, at man hurtigere end nødvendigt griber til dette og fører det ud i livet. 

Hvis vi i ældreplejen har personalemangel over julen, har ledelsen den fornødne ret og pligt til at planlægge arbejdet, så det hænger sammen. Og lad os lige holde fast i det, det handler om. 

Der søges om tilladelse til, at vi ikke skal bruge personaleressourcer til at følge de ældre fra deres lejlighed på Enggården til et besøgsrum på Enggården. Alt kan foregå inden for og på samme matrikel. Vi må og skal aldrig politisk erkende, at vi får så lavt et serviceniveau, at vi ikke kan sikre, at den ældre kan mødes en times tid med sin familie og børnebørn. 

At give forvaltningen en forhåndsgodkendelse til at indskrænke eller fjerne besøgstiden er at sætte systemet før mennesket. Det ønsker vi ikke.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen
Konservatives byrådsgruppe

Vi har modtaget: Ændringer i ældreplejen

Ali Qais og Lisbeth Dam Larsen – medlemmer af kommunalbestyrelsen for Moderaterne i Tårnby og Dragør, har indsendt et...

Vi har modtaget: Ældre skal have ret til selvbestemmelse

Helle Barth, Henrik Kjærsvold-Niclasen samt Erik Skovgaard-Nielsen fra Venstre i Dragør at indsendt et debatindlæg om regeringens planer for...

Vi har modtaget: Det gode liv på Enggården

Trine Søe, Jan Madsen og Theis Guldbech som er Konservatives medlemmer af Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalgsamt har skrevet et...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk