Vi har modtaget:

Næste trin i kystbeskyttelsen

By-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog tirsdag den 1. juni næste fase i udbygningen.

Dragør Kommune er, som alle er klar over, i gang med en udviklingsplan som opfølgning på konkurrencen om kystbeskyttelse. 

Der blev i tirsdags, den 1. juni, frigivet en del af det resterende beløb til opgaven. Det omhandler udarbejdelse af en udviklingsplan (fysisk, økonomisk, tids- og etapeplan) og tekniske undersøgelser. 

Det var et enigt udvalg, som anbefalede sagen over for Økonomiudvalget og Dragør Kommunalbestyrelse.

Der står 2.097.486 kr. i budgettet for 2021 – inklusiv overførsler, og der søges om frigivelse af 1,5 mio. kr.

Baggrund

Denne sag ligger i forlængelse af beslutning om igangsættelse af lokalt kystbeskyttelsesprojekt (konkurrence og udviklingsplan) fra 31. oktober 2019. Konkurrencen om kystbeskyttelse er gennemført. 

Udviklingsplanen og supplerende undersøgelser er under udarbejdelse og forventes politisk behandlet i oktober 2021. Planerne kan beses uden for Dragør Rådhus, Kirkevej 7, og ses på kommunens hjemmeside.

Kommunen modtager 1,5 mio. kr. i støtte til gennemførsel af konkurrence og udviklingsplan. Støtten kommer fra Partnerskabet »Byerne og det stigende havvand«, som består af Realdania, Miljø- og Fødevareministeriet samt Kystdirektoratet. Bevillingen forudsætter min. 50% medfinansiering. Fondsmidlerne på 1,5 mio. kr. til projekt for kystbeskyttelse blev frigivet den 31. oktober 2019.

Det vil blive muligt at søge yderligere støtte hos Partnerskabet til realisering af anlæg blandt de syv projekter, som har opnået støtte i Danmark. Tidsplanen herfor er endnu ikke kendt.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk