Vi har modtaget:

Opgiver egen vandforsyning

Dragørs grundvand er ødelagt

Pesticider og de meget farlige fluorstoffer PFOS og PFAS fra lufthavnens brandslukningsøvelser har forurenet Dragørs grundvand i en sådan grad, at vi ikke selv er i stand til at levere rent drikkevand. 

HOFORs bestyrelse anmodede derfor allerede i foråret sidste år Dragørs kommunalbestyrelse om at tage stilling til den fremtidige vandforsyning. 

I en rapport peger HOFOR på forskellige løsningsmodeller. Det billigste løsningsforslag er en ny rørledning fra Hvidovre. Den er estimeret til at koste 70–100 mio. kr. For Dragør er det et meget dyrt anlægsprojekt – og det er kun vores kystsikringsprojekt, som er dyrere.

Må leve med et højere grundvandsspejl

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu besluttet at meddele HOFORs bestyrelse, at vi foretrækker en ny rørledning fra Hvidovre. 

Samtidig accepterer vi, at HOFOR stopper med at pumpe grundvand op i Dragør – også selvom det medfører et forøget grundvandsspejl, og dermed større risiko for indsivning af vand i kældre samt udgifter til omfangsdræn. 

Vi kunne have valgt en løsning med fortsat egen drikke-vandsproduktion i et nyt membrananlæg, som fjerner giften – men det skønnes at være en noget dyrere og mere usikker løsning.

Tårnbys vand er billigere

I dag modtager vi det meste af vores drikkevand fra Tårnby. 

I den varme sommer i 2020 fik vi udelukkende vores vand fra Tårnby, idet vore egne boringer var under renovering. 

Tårnby køber 70% af deres vand fra HOFOR, og noget af dette vand sender de videre til os og lægger beskedne 25 øre pr. kubikmeter oveni til transmissionsomkostninger.

Tårnbys borgere betaler i dag 50 kr pr. kubikmeter for deres delvis blødgjorte vand, mens HOFOR i Dragør tager 62 kr. pr. kubikmeter. 

Kunne vi ikke bare have fortsat samarbejdet med Tårnby?

Øget samarbejde

Samarbejdet med Tårnby kunne vi meget nemt have udbygget. Men det var ikke et ønske fra HOFOR. Hvorfor ikke? Måske fordi Tårnby ikke er medlem af HOFOR. 

Det er stadig et ubesvaret spørgsmål, hvad Dragørs borgere har fået ud af et medlemsskab af HOFOR. Men måske Morten Dreyer, der sidder lidt endnu i HOFORs bestyrelse, kan forklare det? 

Hvorfor en ny rørledning

Er det den rigtige løsning for Dragør, som et flertal nu har peget på? 

Hvorfor skal en ny rørledning føres fra Hvidovre og ikke via Tårnby?

Hvorfor har HOFOR beregnet, at den cirka 15 km lange rørledning fra Hvidovre er billigere, end en cirka 5 km lang rørledning fra Tårnby? 

Det virker mere som en politisk beslutning, end en rationel beslutning. 

Hvorfor vil vi ikke undersøge, hvad det vil betyde, hvis Dragør i stedet for udbyggede samarbejdet med Tårnby? Det får vi aldrig svar på.

For små til ny teknologi

Forskere ved DTU har udtalt, at drikkevandsproduktionen i Danmark om 10 år vil se helt andeledes ud. I overensstemmelse hermed har Sydamagerlisten – ud over muligheden for et øget samarbejde med Tårnby – også peget på, at vi burde undersøge, om vi i stedet for kan tage den allernyeste teknologi i anvendelse. 

Israelerne hævder, at de med en helt ny nanoteknologi leverer drikkevand fra afsaltet havvand til en pris af kun 1–2 kr. pr. kubikmeter. Israel er i dag en ørken, der er forvandlet til en grøn oase. 

I Dragør har vi som bekendt havvand på tre sider, og vi kunne måske have skrevet en teknologisk danmarks-historie med et hypermoderne afsaltningsanlæg? Måske endda med midler fra teknologiske innovationsfonde. Men et flertal ønsker ikke – da vi er en lille og sårbar kommune – at undersøge denne mulighed. Måske fornuftigt – måske ikke? Vi får det ikke at vide, for vi ønsker ikke at undersøge det. 

Regningen til lufthavnen

Heldigvis har en enig kommunalbestyrelse efter opfordring fra Sydamagerlisten besluttet at undersøge – og gerne i samarbejde med Tårnby – om vi kan gøre Københavns Lufthavn erstatningsansvarlig. Det skulle vi nok have gjort for lang tid siden. Men nu kan vi opgøre erstatningskravet. 

Der er inden for miljøretten et almindeligt erstatningsretligt princip om, at det er forureneren, der må betale for skadevirkningerne. 

Lufthavnen vil hævde, at brandslukningsskummet var lovligt frem til 2009. Vi vil på den anden side fremføre, at det ikke er borgerne i Dragør og Tårnby, der skal bære risikoen for de meget store og uoprettelige skader, som brandslukningsøvelserne har medført. Det må selvfølgelig være lufthavnen. Københavns Lufthavn og skadevolderen er hovedsaglig ejet af en canadisk pensionskasse, ATP og den danske stat. Og mon ikke de også har bedre råd til det, end Dragørs borgere? 

Med venlig hilsen
Flemming Blønd, cand.jur
Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-oprydning syltes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forurening og lufthavnens ansvar. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-forurening i Dragør og Tårnby

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningen fra lufthavnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk