Vi har modtaget:

Parkeringsafgifter i Dragør – nej tak

Igennem længere tid har der været en del drøftelser i den offentlige debat om parkeringspladser i Dragør. 

Debatten blev genstartet af dels Socialdemokratiets Lisbeth Dam Larsen, da hun rejste spørgsmålet, om det vil være en gode idé at indføre parkeringsafgifter, og hun blev suppleret af liste T, der meldte ud, at en parkeringskælder under dele af havnen og den gamle by ville være en mulighed.

Lidt om rammerne

Vi taler og skriver meget om, at der mangler parkeringspladser i Dragør. 

I de trafikoptællinger, som kommunen har foretaget, har vurderingen været, at der er tilstrækkelige med parkeringspladser – men at det er vanskeligt at få folk til at anvende de pladser, der er ledige.

Når vi taler parkeringsafgifter, blev reglerne sidste år lavet om, således at de første 4,6 mio. kr., en kommune har i indtægt på parkeringsafgifter, må kommunen selv beholde. Af beløb ud over dette skal staten have en stor andel.

Mulig nedlæggelse af parkeringspladser

I februar 2019 gav Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og liste T Museum Amager lov til at arbejde videre med forslag om at etablere et museumstorv på de 18 parkeringspladser bag museet på havnen. 

Denne politisk godkendelse er fortsat gældende med det resultat, at parkeringspladserne kan nedlægges til fordel for museets ønske om udeaktiviteter. 

Udfordringen omkring den gamle by og havnen

I takt med, at flere familier har fået to biler, mærker vi også i Dragør et stigende antal biler. Og vi ser det i dag tydeligt ved, at mange biler er parkeret på Vestgrønningen. 

Samtidig med, at vi har et pres i og omkring byen, har vi ledige parkeringspladser på den yderste del af såvel den gamle havn som den nye havn. Det viser sig, at det er vanskeligt at få os selv til som borgere til at køre det længere væk for at parkere. Samtidig har vi også en udfordring med at få turister til at parkere disse steder.

Afgifter løser det ikke

De politiske visioner om at indføre parkeringsafgifter løser på ingen måder problemerne. 

Derimod vil indførelse af parkeringsafgifter rundt om den gamle by medføre to problemer. Det ene er, at det at skulle betale for at parkere vil medføre en stor gene for egne borgere. Det mener jeg ikke, vi skal byde borgerne. 

Det andet er, at en afgift i og omkring den gamle by vil flytte parkeringen ud til de omkringstødende veje og villa-kvarterer. Dermed vil man blot flytte problemet til gene for andre borgere. Det er ej heller vejen frem. 

Vi løser heller ikke parkeringsudfordringerne med at fjerne flere parkeringspladser, som de andre partiers ønsker med beslutningen fra 2019. 

I stedet for må vi arbejde på flere fronter. Det ene handler om at skilte vores parkeringsmuligheder for besøgende i byen langt bedre, end vi gør i dag. Ved alle indfaldsveje skal der være henvisning til nærmeste parkering og gerne med hvor mange ledige pladser, der er. Det får besøgende til at søge mod disse pladser, og vi får flyttet bilismen fra de besøgende til de ledige pladser, med mindre pres på området omkring byen til følge. 

Dernæst må der arbejdes på muligheder for oprettelse af flere parkeringspladser. Det kan ske ved at lave skråparkeringer i stedet for lige. 

Vi kan se, om der kan være arealer, der kan anvendes til parkering, f.eks. den gamle rådhushave. Men fra min og Konservatives side bliver det et nej tak til parkeringsafgifter.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Medlem af kommunalbestyrelsen
Konservative

Vi har modtaget: Dagplejen – den skal vi værne om

Nicolaj Bertel Riber (A) – viceborgmester og kommunalbestyrelsens repræsentant i Dagplejens forældrebestyrelse har indsendt et debatindlæg om Dagplejen i...

Vi har modtaget: Parkeringspladser

Konservatives medlemmer af kommunal­bestyrelsen samt Klima-, By- og Erhvervsudvalget, Mia Tang og Martin Wood Pedersen, har indsendt et debatindlæg...

Vi har modtaget: Tre positive nyheder på børneområdet

Konservatives medlemmer af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Theis Guldbech, Mia Tang og Trine Søe har indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk