Vi har modtaget:

Personlige og økonomiske interesser

»Alt, hvad folk med ubehag nægter at høre noget om, bliver afgørende for vores vilkår årtier efter.« – Poul Henningsen (1894–1967)

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har betænkeligheder – har vi en fremtid som selvstændig kommune eller ikke? 

Jeg forstår ikke, hvorfor der blandt de folkevalgte er så stor en uvilje mod at få belyst konsekvenserne af de mulige fremtidsscenarier, vi står med. Lad os nu få konsekvenserne fremlagt objektivet og faktuelt. 

Der kan komme det resultat, at de, der påstår, at vi sejler mod afgrunden, har ret. Der kan komme det resultat, at de, der påstår, at vi sejler med rygvind, har ret. Et kan jeg konstatere ... det sejler.

Lad os nu skubbe lokalpatriotismen til side for en stund og få fakta på bordet, så det ikke kun er følelserne, der styrer vores valg. Fra min postkasse blev sat op her på Kalvebodvej, har jeg aldrig været i tvivl om, at når man bor her i kommunen, så tager man det sydlige Amager til sig, og man kan blive så glad for den, at man frygter forandringer. 

Jeg er dog overbevist om, at den folkesjæl, der findes her, vil bestå – uagtet hvad, fremtiden bringer os. 

Tilbage til den politiske uvilje mod en analyse af hvilke veje, kommunen kan gå, og hvilke konsekvenser, det vil have for os borgere. 

Forleden skrev Carsten Victor Rasmussen (CVR) følgende kommentar på Facebook: »Tilgiv dog Morten Dreyer og de andre i kommunalbestyrelsen. Det er for mange deres levebrød (evt. tillæg til folkepensionen) eller en ekstra indtægt til fornøjelser. Selvfølgelig vil nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer (KB) ikke gå ind for en sammenlægning.«

Jeg har fuld forståelse for, at de folkevalgte for deres indsats modtager vederlag – alligevel blev jeg lidt nysgerrig på, hvad der egentligt er af økonomi i at være folkevalgt her i kommunen? Hvad får man samlet set for at ivaretage borgernes ve og vel her i kommunen? 

Hvad hver enkelt modtager er ikke det interessante i denne sammenhæng.

På Dragør Kommunes hjemmeside kan man finde tallene for 2019–20.

Men der er sket meget siden – viceborgmester Allan Holsts bortgang og liste T, der slog pjalterne sammen med A, V og O.

Svaret burde også være at finde for 2020–21 her.

Det er en af de mest uoverskuelige oversigter, jeg har set, og man er efterladt med flere spørgsmål, end svar:

– Er det blevet dobbelt så dyrt at aflønne en borgmester i Dragør?

– Hvorfor er den nye borgmesters månedsløn mindre, end den afgåede borgmesters?

– Hvorfor mon en udvalgspost på to år er steget fra 20.400 kr. til 27.600 kr. pr. post?

– Hvorfor er de eksterne vederlagsbidrag for 2021 forsvundet fra oversigten?

– Hvorfor er der ikke en opdateret oversigt, så man kan se, om det havde konsekvenser, at liste T gik med i »regeringen«?

– Hvorfor er der ikke en sum i bunden af oversigten, så man kan se det samlede beløb?

– Burde oversigten ikke være opdateret med interne såvel som eksterne vederlagsbetalinger?

Der er sikkert andre, der sidder inde med andre spørgsmål ... jeg har et sidste: Hvorfor er den nuværende vederlagsoversigt ikke fyldestgørende – man har vel et budget for 2021 at hente tallene fra? 

For at følge op på CVR’s kommentar – i 2019 var der samlet set næsten 3.800.000 grunde (kroner, der blev udbetalt til KB-medlemmerne som intern og ekstern betaling) – måske har CVR ret, i at en stor del af uviljen mod en  analyse har sin rod i disse tal.

Kære KB-medlemmer, vis nu, at jeres politikerliv ikke er drevet af personlige/økonomiske interesser, men af en interesse for indbyggerne samt kommunens ve og vel, så vi kan gå en tryg fremtid i møde.

Med håbet om en bedst mulig fremtid.

Med venlig hilsen
Tommas Brogaard
Kalvebodvej 

Vi har modtaget: Tårnby Kommune + Dragør Kommune – med rettidig omhu!

Vi har modtaget: Tårnby Kommune + Dragør Kommune – med rettidig omhu! Amager er i dag delt op i tre...

Vi har modtaget: Virkeligheden om kystbeskyttelse er vendt på hovedet

Borgmester Helle Barth har indsendt et debatindlæg som svar til Flemming Blønds indlæg om kystbeskyttelse. Læs mere

Vi har modtaget – svar til Hans Christensen: Styr på fakta

Vi har modtaget – svar til Hans Christensen: Styr på fakta Hans Christensen kom i sidste uge med et indlæg...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk