Vi har modtaget:

Prioriter Dragør Tennis?

Hvorfor al den snak om Dragør Tennis? Svaret er ret enkelt – Dragør Tennis er en stor, populær og velfungerende idrætsklub med snart 100-årige rødder på Engvej. 

Vi tæller knap 600 medlemmer – heraf næsten 200 juniorer. Der er altså rigtig mange dragørborgere – børn som voksne – der har klubben som omdrejningspunkt for motion og gode, sociale oplevelser. 

Vi og vores medlemmer har et naturligt ønske om at blive hørt og prioriteret af Dragørs politikere. 

Kommunen har igennem en længere årrække, og af flere omgange, undersøgt mulighederne for at flytte tennisklubben til et areal nær Hollænderhallen – uden held. 

Det er blevet konkluderet, at der indenfor rammerne, af hvad der må anses for realistisk i forhold til statslig dispensation for nuværende regler og love, ikke findes en alternativ placering af Drag-ør Tennis i kommunen. 

Vores lejemål på Engvej udløber om syv år, og vi er blevet tilbudt en forlængelse på 10 år. 

Vi er naturligvis tilfredse med, at man sender et signal om, at man ikke har i sinde at lukke Dragør Tennis i 2028. Men ambitionerne må være højere – både for Drag-ør Kommune og for Dragør Tennis. 

Tennisanlægget på Engvej kræver massive investeringer både i nødvendig vedligehold og i spændende udviklingsprojekter, som for eksempel kan sikre udendørsaktiviteter hele året – projekter, som kun vil blive gennemført i tæt dialog med og respekt for vores naboer. 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om ekstraudgifter for kommunen, men da investeringer af denne art løber op i millionklassen, er det nødvendigt med ekstern finansiering. Eksterne långiver kræver som bekendt en vis sikkerhed for deres lån. Her er en 17-årig aftale med kommunen langt fra tilstrækkelig. Vi skal kunne fremvise en vis form for garanti for, at vi eksisterer i minimum 30 år. 

Set »udefra« er den nuværende løsning derfor utilfredsstillende for Dragør Tennis – en kattelem rent politisk, der stadig åbner mulighed for reelt at nedlægge klubben og give plads for bebyggelse på vores del af Engvej fra 2038. 

Fakta er imidlertid, at der heller ikke om 10–17 år vil være mulighed for at flytte Dragør Tennis’ anlæg til et andet sted i kommunen. Vores håb er derfor, at den politiske vilje efter kommunalvalget er til stede til at prioritere sportens vilkår i Dragør på en måde, som sikrer udvikling til glæde for kommunens borgere. Det kan man blandt andet gøre ved at give Dragør Tennis en 30-årig aftale på Engvej, så både vi og vores naboer har klarhed over fremtiden.

Med venlig og sportslig hilsen
Joakim Thörring
Formand for Dragør Tennis

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk