Vi har modtaget:

Retning for de næste fire år

Kommunalvalget rykkede ganske meget ved de nuværende partiers indbyrdes fordeling.

Der blev peget på en konservativ borgmester i konsekvens af borgernes valg.

Socialdemokratiet gik derfor til sonderingerne med de øvrige partier for at drøfte politik og muligheder for et politisk samarbejde.

Der har være konstruktive og gode drøftelser hele vejen igennem. Der har været en god tone, og der har været en indbyrdes forståelse og respekt for vores politiske forskelle.

Socialdemokratiet valgte efter drøftelser med vores bagland at konstituere os med Konservative og Venstre. Vi har fået gode socialdemokratiske mærkesager med i den politiske aftale for de kommende fire år. Synspunkter, som vi ved deles af mange borgere – fokus på børn og ældre, på den grønne omstilling, på klima og på en sund økonomi.

Tak igen for opbakningen til Socialdemokratiet ved valget.

Den politiske aftale fremgår af vores hjemmeside.

En særlig en hilsen skal lyde til vores valgforbundspartner i SF. Vi havde rigtig gerne set jer med i kommunalbestyrelsen. Vi vil gøre, hvad vi kan for at få sat vores fælles mærkesager, klima og velfærd, øverst på dagsordenen.

Vi ser frem til samarbejdet med alle partier i den nye kommunalbestyrelse.

Med venlig hilsen
Nicolaj Bertel Riber, gruppeformand, og
Pia Voel, formand, Socialdemokratiet

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk