Vi har modtaget:

Så blev det atter vår

På havnen kom ting på plads i byrådet

Efter den rituelle årlige stammedans i byrådet om Café Havslapnings servering ved kajkanten, endte det endnu en gang med et års godkendelse. 

Det er i grunden uanstændigt, at en erhvervsdrivende kan og skal være afhængig af dagsformen en bestemt dag hvert år i byrådet. Dansk Folkeparti forsøgte med, at vi som et mindstepunkt gav tre års godkendelse til caféen. Det faldt ikke i god jord, så vi endte med et flertal for det ene år, nemlig sommersæsonen ’21, ligesom tidligere år. Det er lidt uforståeligt.

Vi skulle også godkende et ønske fra Café Havslapning om, at han kunne lave et træ-gulv under caféens baldakin. Denne behandling i byrådet skyldes, at trægulvet forleden blev afvist i Økonomiudvalget. DF valgte derefter, som en konsekvens, at begære sagen i byrådet. Her blev træ-gulvet godkendt af O, V og C med otte stemmer. DF stemte for, da asfalten under baldakinen er stærkt skrående pga. vejbrønde, og dertil er asfalten bulet og hullet grundet manglende vedligeholdelse, hvilket gør, at de høje glas let vælter.

Andre havnesager

Værftet forlader deres gamle område den 1. juni. Inden et nyt projekt kan bygges, vil der gå en rum tid. I den mellemliggende periode vil Økonomiudvalget entrere med aktive folk, for at arealet bruges til fælles nytte. Herom senere.

Omkring projektet med tætning af Østmolen, lukning af havneindløbet, gennemgravning af sandtangen og uddybning af havnebassinet, og derpå en udvidelse af antallet af bådpladser – i øvrigt et projekt, som DF har arbejdet aktivt med i netop ti år, kan jeg oplyse, at vores rådgivere er færdige med opmålinger og andre praktiske forarbejder. Nu regnes der på mulighederne i april. Dette er et projekt, som finansieres af et coronalån til, siger og skriver, 0% i årlig rente. Og så kan det afdrages ved de mange nye bådpladser. Lidt galgenhumoristisk kan man sige, at den manglende uddybning snart betyder, at vi ikke længere kan udleje bådpladser, men i stedet for må satse på udlejning af nyttehaver.

I Madsens Krog er man snart færdig med et større skur, og også her et projekt, som har været ti år undervejs.

Ting tager ofte tid i Dragør, det er vilkårene. Men til gengæld er der jo så den faste, årlige havnevedligholdelse, hvor der løbende tages hånd om de akutte sager.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget

Vi har modtaget: Endnu en UNESCO-afhandling

Carsten Olesen har indsendt et debatindlæg om liste T's UNESCO-afhandling. Læs mere

Vi har modtaget: Kommunen er til for dig!

Anne Grønlund (E), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om ældrepleje i Dragør og på Amager.

Vi har modtaget – svar til Søren Hvalsø: Havnen har brug for udviklingen nu

Ebbe Kyrø (T) og Valdemar Bandolowski (T), kandidater til KV21, har indsendt et svar til Søren Hvalsøs debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk