Vi har modtaget:

Sagen om Engvej mørklægges i maj måned

På sidste kommunalbestyrelsesmøde behandlede kommunalbestyrelsen sagen om boligbyggeri på Engvej. Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og liste T har tidligere besluttet, at det grønne område på Engvej skal bebygges med boliger, og nu er sandhedens time ved at komme.

Tidligere beslutninger 

Da denne valgperiode begyndte i 2018, indgik boligbyggeri på engvejsaralet i aftalen imellem Socialdemokratiet, Venstre og DF. Det blev ikke dengang oplyst, hvor mange boliger, men Socialdemokratiet ønskede almene boliger og Venstre ejerboliger – og på sociale medier blev meldt ud, at der skulle være lige mange af hver. 

I 2019 skete der så det, at Venstre på et kommunalbestyrelsesmøde trak støtten til almene boliger – og dermed troede alle, at sagen var død og skrinlagt. Men i forbindelse med, at liste T indgik konstitueringsaftale i foråret 2020, hvor de blandt andet fik viceborgmesterposten og en udvalgsformandspost, indgik man en ny aftale om boligbyggeri.

Idéer og grundlag

På kommunalbestyrelsens møde i februar måned besluttede liste T, Socialdemokratiet, Venstre og DF, at der skulle laves en høring med henblik på idéer til udvikling af enten 24, 36 eller 48 boliger – på henholdsvis 3.000, 4.500 og 6.000 m2. 

Da sagen om idéudvikling så endelig skulle besluttes for at blive udsendt til borgerne, oplyste borgmesteren, at partierne havde ændringer til det materiale, forvaltningen havde udarbejdet, og man ønskede sagen udsat en måned med henblik på at få dette ændret efter partiernes ønske. 

På en direkte forespørgsel om, hvori utilfredsheden eller uenigheden forelå, samt hvad partierne reelt ønskede at ændre, var liste T, Socialdemokratiet, Venstre og DF helt tavse. 

En åben sag, der har stor betydning for alle borgere og byudviklingen, mørklægges i hele den fase, der normalt er åben vedrørende forberedelse. 

Ultimo maj får vi måske høringsmaterialet at se ...

Da de fire partier åbenlyst ikke er enige om, hvad de vil med engvejsarealet, er sagen udskudt endnu en måned. Vi håber, at partierne er parat til at melde klart ud, hvad de vil med Engvej, og gennemfører en gennemsigtig proces over for borgerne – samt at den gennemføres nu, så alle ved, hvad fremtiden bringer for Engvej. Det skylder vi ganske enkelt som kommune de mange naboer, der vil blive berørt.

Forslag fra Konservative

Konservative har tidligere foreslået, at der ikke foretages yderligere vedrørende denne grund i denne valgperiode, og at vi lader den være som et åbent rekreativt område. 

Baggrunden for dette er, at det for os virker rodet og uigennemsigtigt med de forlig, de fire partier laver om boligudvikling. Alene det, at man ikke kan sige, hvor mange eller hvilke typer boliger, man vil lave, viser uklarheden. 

Det er ikke den måde, vi ønsker at forvalte kommunens jord på – en jord, der potentielt er mange millioner kroner værd. Den udmelding, vi kom med tidligere, er nu bekræftet, og der er grund til at være dybt bekymret for, at liste T og Socialdemokratiet bistået af DF og Venstre kommer til at sælge denne grund alt for billigt, fordi de ikke har en klar strategi for grunden. 

Konservative ønsker at lade grunden forblive, som den er. Og skal den en gang med tiden sælges, så skal det ske, når der er et politisk flertal, der vil sikre en god økonomi, en boligudvikling med ejerboliger og mest af alt – en gennemsigtig proces, så borgerne ved, hvad der sker.

Med venlig hilsen
Kennneth Gøtterup, Martin Wood Pedersen og Katrine Tholstrup
Medlemmer af kommunalbestyrelsen
Konservative

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk