Vi har modtaget:

SeniorBo

Efter mørke og kolde måneder spirer foråret frem, og det gør også arbejdet med engvejsarealet, som er Dragør SeniorBos hovedfokus i år. 

En stor tak skal lyde til medlemmerne af kommunalbestyrelsen, som har vedtaget en tidsplan for udnyttelsen af arealet, herunder SeniorBo med fleres forslag til ændringer af de tidsterminer, der fremgik af det oprindelige tidsplanforslag for engvejsarealet. 

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 4. februar blev den videre proces for Engvej besluttet – her beskrevet i nogle få hovedtræk (hele planforslaget med videre kan findes i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet):

  • Aftale om udarbejdelse af et lokalplansforslag til belysning af muligheden for at etablere boliger, herunder seniorboliger, samt et grønt område som aktivitetspark for borgere, klubber og foreninger (siden indgåelse af en 10-årig kontrakt om bevaring af tennisbanerne)
  • Folder med tegningsmateriale og kommunens ønsker til anvendelse af området
  • Høring/borgerinddragelse (for eksempel gennemført med succes i forbindelse med kystsikringdebatten)
  • Udbud om 24–48 boliger, alt efter arealtildeling
  • Bilag med forslag til konkret tidsplan.

Dragør SeniorBo ser frem til at deltage i den videre proces med borgerinddragelse – hvor vi mener at kunne komme med konstruktive bidrag til planforslaget, herunder en bebyggelse med forhåbentlig 24–48 boliger. 

Skitseforslag til bolig med fælles atrium på hver etage og lejligheder til hver side.
Skitseforslag til bolig med fælles atrium på hver etage og lejligheder til hver side.

Vi har besøgt en række bofællesskaber, haft møder med arkitekter osv. for at være så godt informeret som muligt. Det blomstrer med spændende byggeprojekter over det ganske land, så det er ikke svært at blive inspireret. 

På illustrationen her ved siden af kan man se en atriummodel med et fællesareal/mødested, hvor beboerne naturligt mødes og krydser hinanden på adgangs-»torvet« på hver etage.

Engvejsområdet kan blive en spændende nyskabelse, en oase for forskellige grupper af borgere, der kan inspirere hinanden og udvikle nye modeller for samvær og aktiviteter. 

Vi glæder os til de næste faser, herunder borgerinddragelsen, hvor vi kan udfolde vores tanker og idéer for det samlede engvejsareal. Se mere om os på hjemmesiden seniorbo2791.dk

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Dragør SeniorBo

Vi har modtaget: Bydelsparken bevares

Knud Berggreen og Kenneth Olsen glæder sig i dette debatindlæg over bydelsparken på Engvej bevares. Læs mere

Vi har modtaget: Det borgerne spørger om

Peter Læssøe, 1. viceborgmester, Annette Nyvang, Ann Harnek og Ebbe Kyrø, medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kristine Bak, formand –...

Vi har modtaget: Seniorpolitik

Nina Nørgaard, formand for Dragør SeniorBo, har indsendt et debatindlæg om hvordan Dragør kommer videre med soniorpolitikken.

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk