Vi har modtaget:

Seniorpolitik 

Hvordan kommer vi videre?

Man tror ikke sine egne øjne, når man læser bemærkninger fra forvaltningen til By-, Erhvervs- og Planudvalgets møde den 2. november om blandt andet engvejsarealet og høringssvarene, indstillingen til udvalget samt Morten Dreyers læserbrev i sidste nr. af Dragør Nyt. 

Fra reaktioner kan jeg citere: »uværdigt«, »ansvarsløst«, »larmende ubeslutsomhed« om meldingerne fra forvaltning og politikere.

Trafikanalyse, plananalyse og tekniske undersøgelser skal nu sættes i gang – hvorfor har grundlaget ikke været på plads, inden seks interessenter først brugte megen tid, energi, ressourcer og penge til stor fremlæggelse på rådhuset for mere end et år siden – efterfulgt af rungende tavshed.

Derefter ny runde/forslag om mindre del af arealet, som nu også er skudt til hjørne. Altså en grøn plæne, der er opstået meget hysteri omkring! Imens er politikerne (med enkelte undtagelser) enten totalt tavse, eller man taler om at sende i flere udvalg – og blander ældrepolitik og seniorpolitik sammen i en pærevælling. Skal man le eller græde?

I SeniorBo gør vi begge dele, men så tager vi fat igen. 

Straks efter valget tager vi initiativ til at nedsætte et lille hurtigt arbejdende udvalg med eksperter, politikere og borgere, som har et reelt ønske om at løse det stigende boligproblem, vi har og vil få i kommunen – et udvalg, som i sin analyse og løsningsforslag holder sig for øje, at seniorpolitik er ældrepolitik – og vice versa. 

Vi kan ikke leve med, at vigtige spørgsmål i vores kommune igen og igen bliver syltet på grund af politisk uenighed og langsomhed i forvaltningen. Vi vælger vores politikere til at løse svære opgaver og gå foran med visioner og idéer. 

Det mindste, man kan håbe på og forlange, er, at de er lydhøre og med til at bane vej, eksempelvis når det gælder etableringen af seniorboliger, såvel som andre boliger.

Vi er en hel del Dragør-borgere, der sukker efter, at der træffes visionære og konkrete politiske beslutninger her og nu – og ikke en gang om et par år eller tre!

Med venlig hilsen
Nina Nørgaard
Formand for Dragør SeniorBo

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk