Vi har modtaget:

Seniorudvikling og bofællesskaber 

Gennem de sidste par år har Dragør SeniorBo arbejdet målrettet på at etablere et eller flere SeniorBo-fællesskaber i Dragør, med et antal boligenheder. Steder, der vil gøre det muligt at kunne sætte rammer op for et fællesskab, f.eks. fælles ind- og udvendige arealer, i en størrelse, der tager hensyn til forskellige behov i bebyggelsen – samtidig med at der skabes nærhed og kontakter.

Pejlemærker har været:

  • At fremme ældres trivsel og tryghed
  • At ældre kan forblive i lokalmiljøet
  • At ældre hjælper ældre, hjælp til selvhjælp, bevare funktioner og værdighed
  • At udskyde behov for kommunal hjemmepleje
  • At ældre kan bo i egnet bolig, i et fællesskab med samvær og hjælpsomhed, samt bruge egne evner og ressourcer
  • At frigøre boligkapacitet i Dragør.

For nylig har Dragør Kommune i samarbejde med rådgivningsvirksomheden COWI udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2020–2030. 

Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem mod år 2030. Rapporten nævner eksempelvis, at gruppen af borgere i aldersgruppen 75–84 år ventes at stige markant i de kommende år, og aldersgruppen 85+ årige ventes at være konstant stigende over hele perioden frem mod 2030. Samtidig får vi igen og igen tilkendegivet, at de pejlemærker, der er opstillet ovenfor, er centrale for mange ældre. Vi vil gerne bo sammen.

Det er jo ingen nyhed, men et faktum vi har forholdt os meget aktivt til – ved møder og samtaler med politikerne og andre om grundlag og modeller. 

Ved fælles hjælp lykkedes det at få os (seniorer) skrevet ind i det beslutningsgrundlag, som Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre indgik for et års tid siden. Vi vejrede morgenluft, da vi som en af fire (fem) interessenter blev inviteret til at fremlægge planer for udvikling af Engvejsarealet. En spændende opgave, som præsenterede en række modeller for området, der ligger stort set øde hen, og som kan udvikles til et areal med aktivitetspark, med smukt byggeri og mulighed for fritidsfaciliter. Så vidt så godt! Godt udspil fra kommunens side.

Men så gik der politik i det, og hen ad vejen blev projektet mindre og mindre og sendt frem og tilbage mellem forvaltning og politikere. 

Som så ofte før her i Dragør, når flere partier og lister skal samarbejde, er der ikke den store enighed at spore. Sådan har det desværre været i flere år – ikke en nyhed. Men nok er nok, og alt andet lige er det politikeres opgave at blive enige. Det synes vores snart 100 medlemmer også. Vi tripper alle for fremdrift og løsninger. Selvfølgelig ikke længere alene på Engvej, men det er vores udgangspunkt, og her vi satser på, at der træffes beslutning nu. 

Aktiv seniorpolitik nu

Træf beslutningen om Engvejsarealet nu, og så kan vi komme videre. Der er ingen som helst grund til at udsætte den.

Vi foreslår derefter, på Dragør SeniorBos vegne, at der nu nedsættes en mindre, hurtigtarbejdende gruppe med deltagelse af aktive (senior)borgere, arkitekter, konsulenter, finansfolk og politikere fra flertallet – maksimalt 10–15 personer. 

Formål er konkrete forslag til etablering af flere seniorboliger i Dragør (efter Engvej). Der er trods alt muligheder i kommunen, på såvel almennyttig som på privat basis. Lad os hurtigt tænke ud af boksen og komme videre.

Med venlig hilsen
Niels Strange og Nina Nørgaard
På vegne af Dragør SeniorBo
www.seniorbo2791.dk

Vi har modtaget: Parkeringen omkring Dragørs gamle by

Den Konservative gruppe i kommunalbestyrelsen har indsendt et debatindlæg om parkeringen omkring den gamle bydel. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Vi har modtaget: Det kan ikke betale sig at spare på trivslen

Sanne Rossen, som er mor til et nuværende og et tidligere dagplejebarn, har indsendt et debatindlæg om omlægningen i...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk