Vi har modtaget:

SF-forslag til klimaplan – del 1

I dag er der cirka to måneder til kommunalvalget. 

Vi har i SF-Dragør gjort vores bedste for at gå ind i valgkampen med en konstruktiv og pragmatisk tilgang til vigtige områder såsom velfærd og økonomi, for vores lokale velfærd har længe været under et stort pres. Og i SF ønsker vi at lægge sparekniven tilbage i skuffen. Men når borgerne i Dragør om to måneder skal til stemmeurnerne, så er der et andet område, som de forhåbentlig vil have in mente: Nemlig det grønne.

Den nuværende kommunalbestyrelse har valgt at sige nej tak til det store grønne kommunesamarbejde, DK2020, som Realdania står bag, og som 66 andre kommuner er med i.  

DK2020 ville have hjulpet os med at formulere en konkret og samlet klimaplan, ligesom de også ville have kunnet hjælpe os med en del af finansieringen. 

Men selvom rådhusets partier ikke var klar på at løfte det grønne ansvar, så er det en opgave, vi er klar på at påtage os i SF. Vi har derfor udarbejdet vores eget klima- og miljøudspil baseret på de andre kommuners klimaplaner, som er lavet med ekspertviden fra DK2020 

Vi spiller hermed ud med vores bud på, hvad en klimaplan for Dragør skal omhandle.

Den er lidt omfattende, så vi vælger at skrive lidt ad gangen. Her er de tre første afsnit – flere følger i en senere udgave af Dragør Nyt. 

Grøn vognpark på rådhuset

Indtil 2016 fandtes der i Dragør Kommune en regel om, at når kommunen købte nye biler skulle det være elbiler. 

Det var en rigtig fin regel, for med de nye energiformer kører vi både grønnere og billigere – bæredygtige biler er nemlig ikke bare grønnere og bedre for kloden, de er også billigere i drift og kræver mindre service. Men reglen blev afskaffet af den forrige kommunalbestyrelse (hvor SF i stil med den nuværende ikke sad med om bordet), fordi man mente, at det blev for dyrt. 

Nu står vi dog i den heldige situation, at elbiler bliver billigere år efter år, og da der er gået fem år siden 2016, er elbiler i dag endnu mere økonomisk fornuftige. 

Lagt sammen med den klima- og miljømæssige værdi er de slet ikke til at komme udenom – det har en række kommuner i Danmark allerede opdaget, og deres gode eksempel skal vi følge i Dragør.  

Ladestandere

Et område, hvor politikerne i den nuværende kommunalbestyrelse ikke er helt up-to-date med virkeligheden udenfor rådhuset, er, når det kommer til elbiler. 

Dragør er faktisk en af de kommuner i landet med flest elbiler per indbygger sammen med Gentofte og Lyngby Taarbæk. Men hvor de to kommuner arbejder målrettet på også at sikre den nødvendige infrastruktur, så halter vi bagefter i Dragør. 

Dragør Kommune må ikke selv opføre ladestandere og derved agere energiselskab for kommunens borgere, men kan til gengæld anvise placeringer og give tilladelser til opstilling af ladestandere. Og kommunen kan opstille ladestandere ved kommunale bygninger til brug for kommunalt ansatte. 

Vi skal også sikre, at kommunen indgår samarbejde med almene boligselskaber om at sikre, at alle dem uden egen indkørsel og carport også har mulighed for at rulle ind i fremtiden med elmotor under kølerhjelmen. 

DK2020

Den nuværende kommunalbestyrelse har forspildt en unik gylden mulighed for at melde Dragør Kommune ind i det landsdækkende grønne kommunesamarbejde, DK2020. Det er rigtig ærgerligt og uforståeligt, men deadline for ansøgning passerede vi jo den 26. august. 

Vi skal benytte os af al den faglighed, vi alligevel har mulighed for at få fra DK2020 i form af de konkrete klimaplaner, som de andre indmeldte kommuner har udarbejdet sammen med samarbejdets klima- og miljøeksperter.  

Desuden skal vi selvfølgelig benytte os af det, hvis vi en dag er så heldige, at DK2020 på et tidspunkt åbner for en ny ansøgningsrunde.

Med venlig hilsen
Kim Grønved Nielsen
Spidskandidat SF-Dragør 

Vi har modtaget: Økonomiaftale

Borgmester Kenneth Gøtterrup (C) kommer i dette debatindlæg med en foreløbelig redegørelse for den aftale Regeringen og KL har...

Vi har modtaget: Status på kystsikring

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) giver i dette læserindlæg en opdatering på, hvor Dragør er med kystsikringsprojektet.

Vi har modtaget: Kulturhus Dragør – stop

Bent Mütze og Kurt Hansen har på vegne af den tidligere arbejdsgruppe Kulturhus Dragør indsendt et debatindlæg om...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2022 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk