Vi har modtaget:

Skal vi være fælles om kystbeskyttelsen

Kommunalbestyrelsen er nu i fuld gang med at tage stilling til den nødvendige kystbeskyttelse af vores dejlige kommune, Dragør. 

Det er besluttet, at der skal kystsikres for en 100-års-hændelse regnet ud fra år 2050. Og det bliver dyrt – det dyreste projekt nogensinde i Dragør.

Derfor er det vigtigt at gøre det rigtigt, for vi borgere kommer til at betale mange penge på den ene eller anden måde. 

Vi har en rigtig lang kystlinje i Dragør. Projektet er opdelt i seks delstrækninger, der hver har deres særpræg og mulige løsninger.

Nordstranden er delstrækning 1 fra lufthavnen til Dragør by – og næsten alle de berørte borgere her ønsker et kystnært dige, som nu, med et stort udbygget forland til at tage kraften af bølgerne. 

Vi ønsker at bevare den dejlige bugt, der også giver store sportslige muligheder for de 1.400 medlemmer af vandsportsklubberne i Madsens Krog.

Derfor er vores forslag en behersket digeforhøjelse med et stort fladt forland, der opfylder de stillede krav om en 100-års-hændelse. 

COWI har lavet to foreløbige beregninger, der siger således: 

  1. En badeø-løsning, der ødelægger bugten – som deres eget projekt, vil koste ca. 60 mio. kr. Dette skal efter Transportministeriets krav forhøjes til 90 mio. kr. 
  2. COWI har beregnet vores løsning til 12 mio. kr. – med forhøjelse 18 mio. kr. 

Der skal selvfølgelig mere detaljerede beregninger til, men politikerne skal tage stilling til to ligeværdige forslag til enten 90 mio. kr. eller 18 mio. kr. Og vi borgere skal betale!!!

De årlige driftsudgifter spiller selvfølgelig også en rolle, ligesom mulighederne for at håndtere regn- og grundvand i de kommende år. Her kan almindelige simple afløb og pumper let løse problemerne. 

Derfor anbefaler vi, borgere og Dragør Nordstrands Digelag, at kommunalbestyrelsen tænker sig om og bruger pengene på at beskytte havnen og Dragør by samt de øvrige delstrækninger.

Heldigvis går både kommunalbestyrelsen og liste T ind for grundigt at undersøge og beregne vores forslag, og det glæder vi os til skal ske inden ret længe.

Betalingen vil af fase 1 omfatte store arealer, der ejes af kommunen, og det bliver spændende, når vi kommer til betalingen for beskyttelsen af vore fælles værdier.

Vi har i fællesskab forsømt at passe på vores jordklode, og derfor må vi også være fælles i beskyttelsen af de konsekvenser, det har haft.

Med venlig hilsen
Niels Anthonisen
På vegne af bestyrelsen
Dragør Nordstrands Kystbeskyttelseslag

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk