Vi har modtaget:

Få en stærkere Dragør-stemme i HOFOR

Det er ofte, når vores rettigheder bliver udfordret eller helt forsvinder, at det går op for os, hvor stor betydning de havde. 

Du har, som én blandt cirka 1,5 millioner borgere, ret til og mulighed for at stemme til Hovedstadens vandforsynings- og spildevandsselskabs (HOFOR) forbrugerrepræsentantvalg. Ved sidste valg for fire år siden var der – ud af mere end 1,5 millioner borgere – cirka 7.000, der valgte at stemme på deres forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i HOFOR

Jeg vil gerne have langt mere synlighed på valget og have din hjælp til at få medindflydelse på vores vandforsyning – en forsyning, der kaldes kritisk infrastruktur. 

Vandforsyningen og drikkevand er vi jo helt afhængige af – lige som vi er afhængige af strøm og varme. Men i modsætning til leverancen af strøm og varme, så har HOFOR monopol på at levere vand til os som forbrugere i selskabets forsyningsområde. Derfor er der ved lov valg, hvor vi som forbrugere kan få to repræsentanter i bestyrelsen og dermed få indflydelse på, hvilken vandforsyning vi vil have som forbruger.

De kommuner, der er i HOFORs forsyningsområde, har alle en udpeget repræsentant i HOFORs bestyrelse. For Dragør Kommune har det været Morten Dreyer fra Dansk Folkeparti. Efter kommunalvalget og den nye konstituering af Dragør Kommunalbestyrelse er det Martin Wood Pedersen fra De Konservative, der repræsenterer Dragør Kommune.  

I modsætning til de politisk udpegede repræsentanter i HOFORs bestyrelse vil jeg, hvis jeg bliver valgt ind af forbrugerne, have fokus på vandforsyningen fra borgernes synspunkt. Og en af de vigtigste problemstillinger for os borgere i Dragør er, at vores vand er så forurenet med flourstoffer, at vi henter vand fra andre kommuner. 

Det er dyrt, men vi har sandsynligvis også drukket af forurenet vand, inden det blev opdaget. Jeg mener, at det er nødvendigt at undersøge, om vi er blevet forgiftet med disse flourstoffer, som er blevet brugt ikke mindst på lufthavnens brandøvelsesplads. 

Både lokalpolitikerne og embedsfolkene omkring lufthavnen har været vidende om forureningen af drikkevandet og har lukket de forurenede vandboringer. Men ingen har indtil nu ønsket, at vi skal undersøges lige som de 118 borgere i Korsør, der havde spist forgiftet kød. 

Jeg vil have fokus på denne forurening – både på de økonomiske omkostninger for os som forbrugere – men i endnu højere grad også på de helbredsmæssige konsekvenser, det muligvis har haft for os, der har drukket forgiftet vand.

Det er som om, at valget til forbrugerrepræsentant til HOFOR er gået under offentligheden, mediernes og dermed os som borgeres radar. Det håber jeg, at vi kan gøre noget ved i fællesskab ved at medvirke til at vælge to forbrugerrepræsentanter. For med de særlige udfordringer, der er i Dragør, kunne det være godt med en stærkere Dragør-stemme i HOFORs bestyrelse. Og jeg vil gerne være din vagthund, der ser på konsekvenserne af tidligere tiders forurening af vores drikkevand – mens jeg samtidig også arbejder for, at vi er sammen om at sikre rent vand og en bæredygtig spildevandsafledning for fremtiden. 

Får jeg et mandat og din stemme som forbrugerrepræsentant, har vi en aktiv Dragør-stemme i HOFORs bestyrelse. 

Du har medindflydelse på dit vand. Brug din stemme og din rettighed senest mandag den 4. april, ved at stemme på www.hofor.dk for en stærkere Dragør-stemme i HOFOR.

Med venlig hilsen
Anne Grønlund
Kandidat som forbrugerrepræsentant til HOFORs bestyrelse

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-oprydning syltes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forurening og lufthavnens ansvar. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-forurening i Dragør og Tårnby

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningen fra lufthavnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk