Vi har modtaget:

Stormflodsdige

Holdning blandt Dragørs og Danmarks befolkning i det hele taget ændrer sig

Hvad er ligheden imellem et stormflodsdige i Dragør og atomkraft? Det er noget, man har diskuteret i årevis uden at nå frem til brugbare løsninger.

Men der er heldigvis skred i tingene.

I Dragør er befolkningen klar over, at et dige er nødvendigt nu, og i befolkningen på landsplan er stemningen ved at vende til fordel for atomkraft for første gang i 50 år. 

Vandstanden er steget som følge af det varmere klima, der skyldes CO2-udledning. Atomkraft er den eneste kendte rene energiform, der effektivt kan bringe Danmarks CO2-aftryk sydpå. Vindmøller er et alternativ, der skæmmer hav og land, men værst – de står stille, når det ikke blæser, hvilket kræver, at andre CO2-udledende energikilder startes op. 

Så længe Danmark er med til at svine med miljøet, må vi være med til at sikre vore lavtliggende kystområder mod stormflodsoversvømmelser. 

Dragør har i forhold til kommunens størrelse en meget lav, lang og usikret kystlinje. Diskussionen bølger frem og tilbage om højde på diger, fremskudte diger, finansiering osv.

Og mens vi snakker, sejler vores nye dige forbi Dragør for tredje gang. Første gang ville vi ikke have jord fra lufthavnen, derefter ville vi ikke samarbejde med Tårnby, der nu har sit dige på plads, og lige nu har vi chancen for at få et gratis dige, hvis ellers vores politikere kunne vågne op.

2,3 millioner kubikmeter bundslam fra Lynetteholmen skal sejles til Køge Bugt og dumpes, hvor ingen i de pågældende kommuner vil have det.

Dragør mangler alt dette materiale, som sagtens vil kunne bruges som digeunderlag. Man kan bare ikke bygge høje huse oven på det. I Dragør kan vi nøjes med at fylde sand eller sten ovenpå.

Skal vi borgere virkelig se på skibe, der sejler forbi Dragør med gratis digemateriale?

Med venlig hilsen
Carsten Olesen
Dr. Dichs Plads 1A

Arkivfoto: Thomas Mose.
Arkivfoto: Thomas Mose.
Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Dragør Kommune forventer at kunne tage beslutning vedrørende digerne omkring Søvang, Sydvestpynten og Kongelunden, når der står november 2024 i kalenderen. Arkivfoto: TorbenStender.

Kampen mod vandet begynder i år

En ny »etape 0« i strategien for kystsikring skal hjælpe Søvang mod vandet allerede i år. Der vil primært...

Vi har modtaget: Hvem kontrollerer kontrollanterne?

Morten Dreyer har indsendt et indlæg i klimadebatten og om Kystdirektoratets og DMI's beregninger af den værst tænkelige stormflod....

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk