Vi har modtaget:

Tennis, engvejsareal og boligudvikling

Vi har noteret os, at nogle af de partier, der har indgået et boligforlig om byggeri af engvejsarealet, har et behov for at sætte mere fokus på, hvad Konservative vil med dette område, end hvad de reelt selv har besluttet. 

Konservative står altid på mål for egne beslutninger, både de gode som dårlige, og vi er også altid klar til at fortælle tydeligt, når vi skifter mening. Så lad os tage en tur sammen på Engvej.

Tennisklubben

Igennem mange år har Konservative ønsket at samle al idræt ved Hollænderhallen. Også tennis. Den holdning kender borgerne – og tennisklubbens bestyrelse, som vi har været i dialog med gennem årene. 

Men fakta, love og regler har ændret sig, og der kan ikke etableres tennisbaner ved Hollænderhallen. Derfor har vi også skiftet holdning, og da vi fik denne melding og meget klare juridiske vurdering, har vi naturligvis droppet vores tidligere standpunkter. 

Det betyder, at vi er klar til at indgå positive drøftelser med tennisklubben om en fortsat langvarig lejekontrakt af arealet, hvor der er baner i dag. Dermed ligger det helt klart. Konservative vil bevare tennisklubben på Engvej.

Tidligere politisk beslutning

Ved sidste valg i 2017 havde Konservative en vision om at bebygge engvejsarealet med ejerboliger. Vi meldte ud, at hvis der skulle bygges, skulle grunden sælges til højest bydende for at sikre højeste mulige provenu til kommunekassen. 

Det fortalte vi også om på kommunalbestyrelsesmøde i juni 2021. Nemlig, at hvis der skal bygges på engvejsarealet, handler det om at få den bedste økonomi ud af det for kommunen. Vi skal ikke, som nogle ønsker, lave en udvikling, der ikke giver penge til kommunen. 

Bevar det grønne område

Tiden og vilkårene har ændret sig. I 2017 var vores antagelse, at man som kommune kunne flytte tennisbanerne til Hollænderhallen. 

Det har vi så, som anført ovenfor, fået afklaret, at man ikke kan – grundet mange forskellige regler. Og dermed ændrer vilkårene sig også for en konservativ vedr. boligbyggeri. 

Der er slet ikke de boligudviklingsmuligheder, som vi mente, der var ved sidste valg, og derfor heller ikke den økonomi, vi troede, der kunne være. Grunden er nu markant mindre værd, og dermed vil det også være vanskeligere at lave et ordentligt byggeri på grunden. Derfor er vi med på, at grunden i hele næste valgperiode forbliver liggende som et åbent offentligt og grønt areal til gavn for borgerne. Ikke kun de omkringboende, men for alle borgere i Dragør og ikke mindst de mange børn. 

Ændrende vilkår 

Plejeboligbehovet kan på sigt ændre vilkårene. Vi har en udfordring, vi skal have helt styr på. Antallet af ældre stiger, og hvis vi får behov for flere plejehjemspladser i Dragør, skal der findes et areal til en ny plejehjemsafdeling. 

Wiederparken er fredet, så skal man bygge i nærheden af Enggården, er det nærmeste areal området på Engvej. Så lad os få styr på vores behov for plejeboliger – og stille og roligt bruge de næste fire år på at få lagt en god plan, hvor både behovet for plejeboliger kan tilgodeses, og de grønne områder bevares.

Øvrige partiers boligplan

Hver af de fire partier – liste T, Socialdemokratiet, Venstre og DF – har forskellige begrundelser for at ville bygge på Engvej. Socialdemokratiet og DF ønsker flere almene boliger. Venstre har hoppet lidt frem og tilbage med deres synspunkter, og liste T argumenterer for, at de vil hindre det, de kalder en konservativ udvikling. 

For cirka et til halvandet år siden var flere boligudviklere, både private og almene boligselskaber, inviteret til at give deres besyv med om grunden. Og fælles for både private og almene selskaber var meldingen, som vi oplevede den, at hvis der skal være økonomi i en boligudvikling, skulle man have boligudvikling på hele grunden. 

Nu har liste T, Socialdemokratiet, Venstre og DF lavet en lappeløsning med lidt byggeri, og det tror vi ikke, at der er mange, der vil være interesseret i at være bygherre på – eller i værste fald med en meget dårlig økonomi for kommunen. Der har været megen usikkerhed om grunden, fra at Venstre, Socialdemokratiet og DF lancerede et boligbyggeri i deres konstituering, til de trak det tilbage, da de blev uenige, for senere at lave et nyt forlig om at bygge på Engvej sammen med liste T.

Da intet når at blive gennemført inden valget, er det Konservatives håb, at der efter valget vil være et politisk flertal, der sammen med Konservative vil lade grunden forblive ubebygget i næste valgperiode, og at vi sammen får lavet en god analyse og vurdering af, om der i fremtiden vil være behov for udvidelse af plejehjemspladser.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Medlem af kommunalbestyrelsen for Konservative

Vi har modtaget: Borgmesteren vil sælge Krudthus 2

Ann Harnek, Annette Nyvang og Peter Læssøe – allt fra liste T – har indsendt et debatindlæg om det...

Vi har modtaget: Mulighed for mere samkørsel

Flemming Blønd fra Sydamagerlisten har indsendt et debatindlæg om samkørsel for pendlere. Læs mere

Vi har modtaget: Ulovligt at nedlægge Wiedergårdens ældreboliger

Hardy Bengtsen, der er tidligere medlem af ­bestyrelsen i Strandparkens afd. 9, har indsendt et debatindlæg om kommunens anvisningsret...

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk