Tilladelse til bådudlejning

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) i Dragør Kommune besluttede onsdag den 7. april at give WeSail tilladelse til at etablere bådudlejning fra sandtagen imellem lystbådehavnen og færgehavnen i Dragør Havn.

Seks af udvalgets medlemmer fra Konservative, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre stemte for, mens Socialdemokratiets Ole H. Hansen som den eneste stemte imod.

Samme flertal gav WeSail tilladelse til reparere en del af gangbroen og bygge til. Den øvrige del af gangbroen skal spærres af.

Gangbroen på sandtangen imellem lystbådehavnen og færgehavnen hvor WeSail har søgt om lov til at etablere bådudlejning. Arkivfoto: TorbenStender.
Gangbroen på sandtangen imellem lystbådehavnen og færgehavnen hvor WeSail har søgt om lov til at etablere bådudlejning. Arkivfoto: TorbenStender.

Høring

Sagen var tidligere blevet behandlet, da den var dagsordenen på BEPU-mødet i begyndelsen af marts. Her blev det besluttet at sende sagen i høring blandt interessenter i Dragør Havn.

Dragør Motorbådsklub var i deres høringssvar positivt indstillet over for initiativet med bådudlejningen, mens Hjemmeværnsflotille 367 Dragør ikke vil tale imod bådudlejning, men dog udtrykker bekymring for, at udlejning vil ske til personer med manglende erfaring med sejllads. Hjemmeværnsflotillen anbefaler derfor, at WeSail selv har både, der kan sejle til undsætning ved eventuelle grundstødninger.

En bekymret borger har indsendt en lignende bekymret henvendelse. Han vurderer, at udlejning til uerfarne bådførere vil være farligt i forhold til de forhold, der eksisterer på Øresund blandt andet i den meget trafikerede sejlrende (læs hele denne borgerhenvendelse overskriften »Tankeløst ...?« her, red.).

DanPilot, som kan blive en af bådudlejningens nærmeste naboer, har ikke afgivet høringssvar.

Sagen er nu overført til Økonomiudvalget, som forventes at behandle sagen i dag, onsdag den 14. april

TM

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk