Vi har modtaget:

Tankeløst ... ?

Wesails bådudlejning i Dragør Havn

Jeg har med forundring læst i medier om selskabet Wesail ApS’ ønske om at foretage bådudlejning fra færgehavnen – allerede fra kommende sommersæson. 

Umiddelbart tænker jeg, om dette nu også er gennemtænkt i forhold til eksisterende bådtrafik i havnen, og er det overhovedet sikkerhedsmæssigt forsvarligt både i forhold til sejlads i havnene – men også ude i Øresund? 

Så vidt jeg forstår det, har Dragør Kommune godkendt ansøgningen den 9. marts i år og sender den nu i høring hos havnens interessenter.

Jeg elsker at bo i Dragør og ønsker selvfølgelig, at byen og området udvikles – men nænsomt og med respekt for de værdier og kvaliteter, som findes her – et fantastisk miljø at bo i, en fantastisk søfarts- og landbrugshistorie og en fantastisk natur. Dragør er ganske enkelt en ægte perle med en unik beliggenhed ud til Øresund. Netop fordi Dragør er så unik og ægte, som byen er, skal man vel tænke sig ekstra godt om, når nye ting er på tapetet, så man ikke ødelægger det fine ved byen. 

Sejlrenden ud for Dragør Havn.
Sejlrenden ud for Dragør Havn.

Er bådudlejning så ikke godt for byen? Jo – det kan det sikkert være, hvis det gøres på den rigtige måde, for eksempel hvis sejlkyndige folk kan leje båd og opleve søens mange glæder. 

Men er svaret så enkelt? Nej – det tror jeg så ikke, at det er. For der er farer forbundet med at færdes på vandet. Især i farvandet omkring Dragør, som ligger så tæt på en enormt trafikeret sejlrende. 

Men også andre farer »lurer«. Øresund kan jo i nogen grad være farlig, for eksempel i dårligt vejr, men særligt kraftig strøm og pludselig tågedis eller havgus er kendte faktorer, som kan gøre det vanskeligt at håndtere – selv tæt på kysten. 

Derudover er der selvfølgelig den store erhvervstrafik, både der kommer med høj hastighed, tab af styreevne ved eksempelvis motorstop, problemer med kommunikationen til land osv. At færdes til søs kræver faktisk et minimum af kompetencer og erfaring – men selvfølgelig helst en masse af begge dele.

Wesail ønsker at udleje seks joller med plads til seks personer om bord. Bådene skal sejle ud fra en bro ved siden af lodsstationen tæt på Dragør Bådelaug. Det lyder jo superfint – men er det rimeligt, at lodsen, som skal til og fra i nødvendigt ærinde, skal tvinges til at forholde sig til festglade jolleskippere, som måske utilsigtet krydser rundt i lodsens kurs. Og hvad med lodsbådens hækbølger? De er ikke små! 

Det kan godt være, at der er plads til seks joller, som forsigtigt sejler rundt inde i havnen, men de kommer sikkert også til at bevæge sig ud på Øresund, og her er den største fare nok de mange store skibe i sejlrenden meget, meget tæt på Dragør. Små joller med uerfarne skippere har absolut intet at gøre derude. De store skibe har brug for lang tid til at ændre kurs eller stoppe. Seks festglade mennesker om bord i en Wesail-jolle, der får motorstop i nærheden af sejlrenden er et skrækscenarie, som ikke er til at bære at tænke på. 

Men når eller hvis kystsikringen rundt om Dragør realiseres, så kan disse små joller jo sejle rundt i den lukkede, lille lagune (regnvandsbassin) foran Nordstrand. Det kunne måske være en sikker sejlads. Hvad naboerne siger til festglade jollesejlere uden for terrasser og vinduer er en helt anden sag. Og det ligger jo lidt ud i fremtiden. 

Det kunne være interessant at høre Wesails og kommunens svar på følgende spørgsmål: 

  • Vil der blive stillet krav til sejlkyndighed ved leje af bådene? Når vi ser udlejningsbåde tøffe rundt i for eksempel København, stilles der ikke særlige krav, og ikke mange af disse »skippere« kender til søvejsreglerne. 
  • Hvor har man tænkt sig, at bådene skal sejle? Det giver nok lidt sig selv: Færgehavnen, Gamle Havn, Nye Havn og Øresund – eller er det forkert opfattet? Har de ansvarlige tænkt på den bådtrafik, som allerede findes i området? Har selskabet forelagt planerne for lodsen, fiskerne, lystsejlere, jollesejlere, Drag-ør Sejlklub og søfartsmyndighederne? 
  • Har selskabet vurderet søsikkerhed og sikret sig samarbejde med redningsselskaber eller andre, som kan foranledige redningsaktioner, hvis uheldet er ude?

Hvis Wesail har styr på alle disse spørgsmål, vil jeg bare ønske dem lykke til med projektet – men umiddelbart synes jeg, at det virker en smule tankeløst og skrivebordsagtigt.

PS: Jeg har selv båd liggende i Dragør og har sejlet i en menneskealder – mindst. Mine bekymringer er ikke grundløse, og de er særdeles velmente. 

Med venlig hilsen
Dag Rørslett
Dragør

Mange store skibe besejler Øresund.
Mange store skibe besejler Øresund.

Vi har modtaget: Sydstrandsprojektet – en underlig fisk

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om Sydstrandsprojektet. Læs mere

Vi har modtaget: Forurenet værftsgrund udlejes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om vilkårene for udlejningen af værftsgrunden, som er forurenet. Læs mere

Vi har modtaget: Markeder og turister

Thomas Krebs har indsendt en kommentar om arrangementer og turister omkring havnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk