Ill. 1.: Vejene, der skal gøres cykelvenlige.
Ill. 1.: Vejene, der skal gøres cykelvenlige.
Ill. 2.: De otte projekter, der er gennemført (markeret med grønt flueben). Kilde: Drag­ør Trafiksikkerhedsplan 2016, side 20–21.
Ill. 2.: De otte projekter, der er gennemført (markeret med grønt flueben). Kilde: Drag­ør Trafiksikkerhedsplan 2016, side 20–21.

Tommas Brogaard.
Tommas Brogaard.

Vi har modtaget:

Trafiksikkerhed er en by i Rusland

I Dragør er trafiksikkerhed en by i Rusland. Trafiksikkerhed spiller en vigtig rolle i vores liv. Ikke kun for at vi selv kan føle os trygge, men særligt når vi skal sende vores børn ud i trafikken.

Derfor er det et vigtigt emne, og det trænger alvorlig talt til opmærksomhed her i kommunen.

Trafiksikkerhed skal være en prioritet, og det er et af Sydamagerlistens punkter til det kommende valg. Vores kommune skal blive cykelvenlig, så der skal anlægges cykelstier eller laves 2 minus 1-veje fra Søvang til Sydvestpynten og gennem Kongelunden mod nord (ill. 1).

De eksisterende cykelstier skal bringes i en tilstand, så de indbyder til at blive benyttet af cyklisterne, som eksempel kan cykelstierne langs Søndre Strandvej nævnes. 

Kommunens trafiksikkerhedsplan er fra 2016, og der er løbet meget vand i hovedgrøften siden, og der er blandt andet ikke taget højde for, at skolebørn nu cykler ud til Kongelundsfortet.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder en liste fra 2016 over de 28 projekter, der kan højne trafiksikkerheden mest i kommunen.

Status her efter fem år er, at man kan sætte flueben ud for 8 af 28 projekter (ill. 2). Sydamagerlisten mener, dette er langt fra tilfredsstillende. Hvad mener du?

Der skal ydes en indsats for trafiksikkerheden her i kommunen. Sydamagerlisten vil, at trafiksikkerhed bliver prioriteret efter valget, så vi og vores børn kan færdes trygt til og fra skole, job, fritidsinteresser og det øvrige sociale liv.

Med venlig hilsen
Tommas Brogaard
På vegne af Sydamagerlisten
sydamagerlisten.dk/kv2021

Vi har modtaget: Den borgernære sundhed er vigtig

Erik Skovgaard Nielsen (V), kandidat til KV21 og formand for Venstre i Dragør, har indsendt et debatindlæg om sundhed....

Vi har modtaget: En holdbar kystsikring

Trine Søe (C), kandidat til KV21, har indsendt et debatindlæg om kystsikring. Læs mere

Vi har modtaget: Dragør er ikke til salg

Kim Dupont (V), kommunalbestyrelses­medlem, har indsendt et debatindlæg om Dragør Kommunes selvstændighed. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2021 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk