Vi har modtaget:

Vandforsyningsplan vedtaget i HOFOR

Dragør forsynes i dag dels med vand fra HOFORs regionale vandværker via Tårnby og dels med vand fra de to lokale værker – Dragør Vandværk og Store Magleby Vandværk.

Begge lokale Dragør-vandværker har i stigende grad mødt udfordringer med at opretholde indvindingen. Samtlige 11 vandboringer er udfordret af fund af miljøfremmede stoffer – særligt PFAS fra lufthavnen samt DMS og CGA (pesticider anvendt i blandt andet svampemidler). Den lokale indvinding i dag er derfor kun på cirka 100.000 m3 mod tidligere cirka 600.000 m3.

HOFOR har analyseret mulighederne for en fremtidig løsning og vurderer, at en ledningsløsning fra den regionale forsyningsstruktur vil give størst sikkerhed for at kunne levere rent drikkevand, og at der vil være en væsentlig økonomisk og teknisk risiko forbundet ved at investere i en fortsat lokal vandproduktion.

En ledningsløsning vil indebære en anlægsudgift på cirka 75 mio. kr. samt driftsudgifter samlet over 50 år på omtrent 1. mio. kr.

Ved en lokal løsning skal der laves et nyt vandværk med membranfiltrering. Det forventes at koste cirka 100 mio. kr. i anlæg og dertil driftsudgifter over 50 år på 40–100 mio. kr. Driftsudgifterne er afhængig af, om restvandet fra rensningen skal afledes til kloak eller kan udledes direkte i Øresund. 

HOFOR anbefaler derfor en fremtidig forsyning baseret på den regionale forsyningsstruktur.

Nu skal den nye lednings placering endelig vedtages. 

Skal den gå direkte fra Dragør til Hvidovre eller i en bue ind gennem Tårnby, som også har et akut behov for vand fra HOFOR.

Tidshorisonten er cirka to år. Når ledningen er færdig, får Dragør endelig blødt vand, og de to vandværker i Dragør Kommune kan lukkes. 

Finansieringen foretages af HOFOR og afbetales over cirka 30 år.

Med venlig hilsen
Morten Dreyer, DF
Bestyrelsesmedlem i HOFOR

Vi har modtaget: Hvad sker der i PFAS-sagen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om lufthavnens ansvar for oprydningen af PFOS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-oprydning syltes

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forurening og lufthavnens ansvar. Læs mere

Vi har modtaget: PFAS-forurening i Dragør og Tårnby

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om PFAS-forureningen fra lufthavnen. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk