Vi har modtaget:

Venstre i Dragør

Generalforsamling og opstillingsmøde

Venstre i Dragør har den 26. maj på Dragør Badehotel afholdt ordinær generalforsamling og opstillingsmøde til kommunal- og regionrådsvalget.

Generalforsamlingen

På den meget velbesøgte generalforsamling fremhævede jeg som formand den store udfordring, pandemien har udgjort i såvel det lokale som det landspolitiske arbejde. Derudover også de personudfordringer, der har sat sit præg på Venstre på landsplan. 

Dette er dog nu et overstået kapitel, og det er på tide at rette fokus på de store politiske udfordringer, der står foran os som land og kommune – og hvor Venstre har masser at byde på.

Lokalpolitisk har vi set en udvidet konstituering i 2020 med 80% af kommunalbestyrelsen bag, som blev fulgt af et budgetforlig med opbakning  fra hele kommunalbestyrelsens – uden fortilfælde i Dragør Kommune. 

Dette budgetforlig blev også det sidste med Eik Dahl Bidstrup som Dragør Kommunes borgmester, da Eik jo fratræder borgmesterposten den 1. juni efter næsten otte gode år på posten. På Venstres vegne skal jeg udtrykke en stor tak for indsatsen. 

Dragør Kommune har undergået en markant positiv udvikling i perioden med Eik som borgmester. 

Samtidig er det med stor glæde, at Eik kan give stafetten videre til Helle Barth som ny borgmester med bred opbakning i kommunalbestyrelsen.

Undertegnede genopstillede som formand og blev genvalgt uden modkandidat. 

Efter valg til bestyrelsen blev resultatet, at bestyrelsen fremover består af: Erik Skovgaard Nielsen (formand), Carsten Kjelde, Poul Henrik Nielsen, Carsten Aarosin, Helle May Nielsen og Jan Baeré.

Som bestyrelsessuppleanter blev endvidere valgt Gitte Dupont, Hanne Stockbridge og Louise Bang Madsen.

Til kredsbestyrelsen for Tårnby-kredsen blev valgt Kezia Bidstrup, Jan Baeré, Erik Skovgaard Nielsen og Louis Hjelmsøe.

Opstillingsmøde

Efter generalforsamlingen blev der afholdt opstillingsmøde til kommunal- og regionsrådsvalget. 

Der var to kandidater til posten som Venstres borgmesterkandidat, Helle Barth og Kim Dupont. 

Helle Barth vandt denne afstemning med 75% af stemmerne og er dermed Venstres borgmesterkandidat til kommunalvalget 16. november i år.

Der var derefter valg af en række yderligere kandidater til kommunalvalget, hvilket resulterede i følgende kandidatliste og placering på Venstres opstillingsliste:

  1. Helle Barth, borgmesterkandidat
  2. Erik Skovgaard Nielsen
  3. Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen
  4. Per Faldborg Olesen
  5. Tina Vexø
  6. Kim Dupont
  7. Louise Bang Madsen
  8. Birgitte Jørgensen.

Venstre stiller op sideordnet, så det vil – uanset rækkefølgen på listen – alene være de personlige stemmer, der afgør hvem, der bliver valgt. 

Listen vil senere blive suppleret med flere kandidater.

Kim Dupont blev endvidere valgt som Venstres kandidat til regionrådsvalget.

Med venlig hilsen
Erik Skovgaard Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Vi har modtaget: Hvorfor skal vi betale for PFAS-forureningen?

Kenneth Olsen har indsendt et debatindlæg om udgifterne i forbindelse med oprydning af PFAS-forureningen. Læs mere

Vi har modtaget: Hvor skal vi bygge, og hvor skal vi bo?

Rikke Marianne Karlsson har indsendt et debatindlæg om mulighederne for etablering af boliger i kommunen. Læs mere

Vi har modtaget: Ældreboliger nedlægges

Hardy Bengtsen har indsendt et debatindlæg om nedlæggelsen af ældreboliger på Wiedergården. Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk