Vi har modtaget:

Ældre skal have ret til selvbestemmelse

I den seneste uge har vi kunnet læse om Venstres og regeringens ambitioner om at styrke ældreplejen og give vores ældre medborgere større indflydelse på deres eget liv. Det er et synspunkt, vi i Venstre i Dragør i høj grad støtter op om.

Ældre borgere fortjener at leve deres liv i størst mulig frihed og selvbestemmelse, og det er netop det, Venstre ønsker at sikre med reformen af ældreplejen. 

Tanken om, at vores ældre medborgere er eksperter i deres eget liv, er en velkommen tilgang til at forbedre ældreplejen i vores samfund.

Venstre ønsker at udvide det frie valg for ældre, så de selv kan vælge leverandører til genoptræning og rehabilitering. Dette vil give ældre borgere mulighed for at tilpasse deres pleje og støtte efter deres individuelle behov og ønsker.

Desuden er det et skridt i den rigtige retning helt at fjerne kravet til visitation for de mest basale hjælpemidler. Ældre borgere skal vises den tillid, at det er dem, der ved, hvad der er bedst for dem, og vi ser i Venstre beslutningen om at lytte til ældres ønsker som en fornuftig og positiv vej væk fra stramme tidsplaner og minuttyrani. Det betyder, at der i fremtiden kun vil være tilsyn, når det giver mening, og tilsynet skal i højere grad sikre den lokale dialog og læring.

Private tilbud

Friplejehjem er et interessant forslag i reformen, og det er helt på linje med Venstres politik at lette processen med at oprette dem for private tilbud. 

Flere forskellige tilbud er afgørende for at imødekomme forskellige behov og ønsker fra ældre borgere om, hvad de ønsker. Derfor vil det være interessant at undersøge, om det en mulighed at oprette et friplejehjem i Dragør Kommune. Demografien viser, at der inden for en kort årrække er behov for flere plejeboliger. Det vil også være oplagt samtidig at undersøge muligheden for et større udvalg af seniorboliger.

Det frie valg udvides

Venstre ønsker at reducere antallet af kommunale tilsyn, og det er en del af udspillet fra regeringen. Det vil ikke kun mindske bureaukratiet, men det vil også give mere ansvar til de dygtige medarbejdere i ældreplejen og samtidig skabe rammerne for en mere tillidsfuld relation mellem ældre borgere og plejepersonalet.

At vores ældre borgere selv skal kunne vælge, hvordan de ønsker at bruge deres visiterede tid til hjemmepleje, er et vigtigt skridt mod at gøre ældreplejen meget mere individuel samt skræddersyet og tilpasset den enkelte ældres ønsker. 

Det betyder, at det frie valg udvides, så der er ret til selv at vælge leverandør til genoptræning eller rehabilitering efter Serviceloven. Når det frie valg udvides, betyder det, at private kompetente aktører kan vælges.

Meget at bidrage med

Vi ser det som positivt, at der er øget fokus på at styrke lokale plejehjem, og samspillet med civilsamfundet fortjener anerkendelse. 

Dragør har en mangfoldighed af foreninger, og reformen lægger op til, at de lokale fællesskaber kommer til at spille en større rolle, end de gør i dag, for ældre bør fortsat være en vigtig del af civilsamfundet og vores lokale foreningsliv. 

Ældre har meget at bidrage med, og det er vigtigt at skabe rammer, hvor de kan vedblive at være en integreret del af samfundet.

Det er på tide, at vi anerkender vores ældre som erfarne individer med retten til selvbestemmelse. 

Venstre og regeringens reformer er et væsentligt skridt i den rigtige retning mod at give vores ældre borgere den respekt og frihed, de fortjener. 

Vi opfordrer til, at de andre politiske partier og lokallister i kommunalbestyrelsen også tager disse tanker til sig, og at vi sammen, arbejder med at skabe en endnu mere værdig ældrepleje i vores Dragør.

Det er på tide, at vi begynder at behandle vores ældre som de voksne mennesker, de er. Bag dem ligger et liv, hvor de altid selv har valgt deres vej i forhold til uddannelse, arbejdsliv, familieliv – ja, alting. Er man så ikke gammel nok til selv at vælge? Det synes vi i Venstre!

Med venlig hilsen
Helle Barth og Henrik Kjærsvold-Niclasen
Kommunalbestyrelses-medlemmer for Venstre
Erik Skovgaard-Nielsen
Formand for Venstre i Dragør

Venstre sætter fokus på klima- og kystudfordringerne i Drag­ør. På tur rundt langs diget får (fra venstre) Henrik Løwenheim Kjærsvold-Niclasen, Linea Søgaard-Lidell, Morten Dahlin samt Helle Barth et indtryk af de skader, der er sket under de seneste storme.

Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre Læs mere

Fotos: TorbenStender.

Efterlysning: Flere passagerer

Forening bag missionen om at give ældre borgere vind i håret opfordrer de ældre selv og deres pårørende til...

Arkivfoto: Thomas Mose.

Tre statsbetalte SOSU’er

Finansloven 2024 kommer nu ældreplejen i Dragør til gode, fordi tre ufaglærte får en uddannelse Læs mere

Erhvervsmæssig affotografering af Dragør Nyts annoncer og tekst er ikke tilladt.
© Copyright 2015–2024 Dragør Nyt.
Forbehold for trykfejl.

Hjemmesiden er lavet af Starco Grafisk